چرا در اسلام پوشیدن کفش تنگ مکروه است ؟

زیرا فوق العاده زیانبخش است از جمله ضررهای آن عبارتند از :

* * ایجاد واریس .

* * پیسی و لک .

* *****کفش تنگ تهویه ی پاها و گردش خون را در آن قسمت ، مختل می سازد .

* *****مرض درد سر حدود 240 علت دارد که یکی از آنها تنگ بودن کفش است .

                                                                           هزار و یک چرا

/ 0 نظر / 7 بازدید