دنیا خانه اجاره اى است

حاج آقا مصطفى خمینى زندگى بسیار ساده اى داشت . در تمام مدّت اقامت در نجف اشرف از خانه استیجارى استفاده مى نمود. در هواى گرم نجف فاقد برخى امکانات رفاهى نظیر یخچال بود.

نسبت به زیردستان پرعطوفت بود.

تا خدمتکار خانه ، ننه صغرى بر سر سفره نمى نشست دست به غذا نمى برد.

روزى خدمتکار از او پرسید: چرا خانه اى براى خود نمى خرید؟

آقا مصطفى جواب داد: دنیا خود خانه اى اجاره اى است آنگاه تو مى خواهى من در این دنیا خانه بخرم ؟

نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 4 بازدید