خطر آزادى غرایز

و اکرم نفسک عن کلّ دنیّة و ان ساقتک الى الرّغائب فأنّک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللَّه حرّا.

على علیه السّلام در ضمن نامه‏اى که بفرزند خود حضرت مجتبى علیه السّلام نوشته خاطر نشان فرموده است: کرامت نفس خود را محافظت نما و از هر قسم زبونى و پستى بپرهیز، هر چند آن پستى وسیله نیل به تمنیاتت باشد، زیرا در مقابل آنچه از سرمایه شرافت نفس خود میدهى هرگز عوضى که با آن برابر باشد بدستت نخواهد رسید و بنده دگرى مباش که خداوند ترا آزاد آفریده است.

قال علىّ علیه السّلام: عبد الشّهوة اسیر لا ینفک اسره.

على علیه السّلام فرموده: بنده شهوت اسیرى است که هرگز آزادى نخواهد داشت.

عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال: اقصر نفسک عمّا یضرّها من قبل ان تفارقک و اسع فی فکاکها کما تسعى فی طلب معیشتک فانّ نفسک رهین بعملک.

امام صادق علیه السّلام فرموده است: نفس خود را از تمایلات مضرّش بازدار پیش از آنکه مرگت فرا رسد و جان از تنت مفارقت نماید، و در راه آزادى نفس خویش کوشش کن همان طور که در طلب معاش خود مجاهده میکنى که نفس تو در گرو اعمال تو خواهد بود.

الحدیت-روایات تربیتى، ج‏1، ص: 18

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید