فرق ازدواج موقت با زنا

 پیامبر اعظم (ص) می فرمایند : «  ای جوان ازدواج کن و زنا مکن ، زیرا زنا ایمان را از قلب تو بیرون می برد .»

امام علی (ع) : « اگر عمر ازدواج موقت را حرام نکرده بود ، جز بدبخت ترین انسانها کسی دست به زنا نمی زد . »

 راستی آیا فرق ازدواج موقت با زنا فقط خواندن صیغه عقد است ؟  یا اینکه فرق های دیگری نیز دارند .

 بعضی از فرق های ازدواج موقت با زنا :

 1 – در ازدواج موقت رضایت زن شرط اصلی است اما در زنا می توان زنی را مجبور به زنا کرد .

 2 – در ازدواج موقت امکان آمیزش جنسی دسته جمعی نیست ، اما در زنا هر تعداد پسر می توانند با یک دختر آمیزش کنند و بر عکس .

 3 – در ازدواج موقت اگر فرزندی متولد شود حلال زاده است در صورتی که در زنا اگر فرزندی به دنیا بیاید حرام زاده است.

 4 – در ازدواج موقت پس از پایان زمان مقرر زن و مرد به هم نا محرم می شوند اما در  زنا زن و مرد همیشه  به هم نا محرم هستند.

  – در ازدواج موقت مهریه باید پرداخته شود اما در زنا مرد می تواند بدون پرداخت مهریه به کار خود مشغول شود .

 6 – در ازدواج موقت در صورتی که نزدیکی صورت بگیرد ، پس از تمام شدن مدت ، زن باید چهل و پنج روز و یا به اندازه دو حیض کامل ، عده نگه دارد ( از ازدواج با مردان دیگر پرهیز نماید ) اما در زنا زن پس از اتمام نزدیکی می تواند با مرد دیگری نزدیکی کند .

 7– در ازدواج موقت ، صیغه ی عقد بین زن و مرد خوانده می شود ، که نشان دهنده تسلیم بودن آنها در برابر خداوند است ، اما در زنا عشوه گری و چشم چرانی مقدمه کار است .

 8 – در ازدواج موقت دختران باکره  ، نیاز به اجازه پدر یا جد پدری است ، اما در زنا دختران  به راحتی راضی به همبستری مخفیانه می شوند .

 9 – ازدواج موقت در بعضی از موارد ، زمینه ازدواج دائم می شود ، اما یک مرد هیچ گاه حاضر نیست با زنی که زنا کرده است ، پیمان وفاداری ببندد و بر عکس .

 10 – کسی که ازدواج موقت می کند ، هم ثواب می کند و هم خود را از گناه نجات می دهد ، اما کسی که زنا می کند ، زشتی گناه از چشم او می افتد و نفس او برای پذیرش گناهان دیگر نیز آماده می شود .

http://www.nooreaseman.com/forum257/thread9470.htmlظ                  

 

 


/ 0 نظر / 4 بازدید