به این میگن زن خوب برای شوهرش

در کافى از قول امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: «مردى از انصار در زمان رسول خدا (ص) براى کار لازمى از خانه بیرون رفت و با زنش شرط کرد که تا برگردد حق ندارد از خانه بیرون رود، مى‏گوید: پدر زن مریض شد، زن کسى را نزد رسول خدا (ص) فرستاد و گفت: همسرم از خانه بیرون رفته و از من پیمان گرفته است که تا بر مى‏گردد از خانه بیرون نروم و اکنون پدرم مریض شده، اجازه مى‏فرمایید از او عیادت کنم؟ رسول خدا (ص) فرمود: خیر، در خانه‏ات بنشین و از دستور شوهرت اطاعت کن. مى‏گوید: بیمارى پدرش شدّت یافت دوباره آن زن کسى را نزد پیامبر (ص) فرستاد و پرسید که اجازه مى‏فرمایید، عیادت کنم؟ فرمود: در خانه‏ات بنشین و به دستور شوهرت عمل کن. مى‏گوید: تا این که پدرش مرد، کسى را نزد پیامبر (ص) فرستاد که پدرم مرده است حال اجازه مى‏دهى که بر او نماز بخوانم؟ فرمود: خیر، در خانه‏ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. مى‏گوید: آن مرد را دفن کردند، رسول خدا (ص) به آن زن پیغام داد که خداوند به خاطر اطاعت کردن از شوهرت تو و پدرت را آمرزید.»

                        راه روشن، فیض کاشانی ، جلد3، ص: 157

 

/ 0 نظر / 3 بازدید