سه اصل اساسى میان فقها و دانشمندان‏ برای رسیدن به سعادت و کمال حقیقی

 

سکونى از امام صادق علیه السّلام روایت مى‏کند که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: شیوه فقها و دانشمندان این بود که چون به یک دیگر نامه‏اى مى‏نگاشتند سه جمله در آن دیده مى‏شد که چهارمى نداشت: هر که دلمشغولى آخرتش را داشته باشد، خداوند اندوه دنیاى او را بسنده باشد، و هر که سرشت خویش را سامان بخشد، خداوند آشکار او را اصلاح گرداند، و هر که میان خود و خداى خود را سامان بخشد، خداوند میان او و مردم را اصلاح گرداند.

بهشت کافى / ترجمه روضه کافى، ص: 357

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید