شراب روحانى‏ ( شیخ بهایی )

 

ساقیا بده جامى زان شراب روحانى‏

 

تا دمى برآسایم زین حجاب جسمانى‏

     

 

بهر امتحان ایدوست گر طلب کنى جان را

 

آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانى‏

     

 

بى وفا نگار من میکند بکار من‏

 

خنده‏هاى زیر لب عشوه‏هاى پنهانى‏

     

 

دین و دل بیک دیدن باختیم و خرسندیم‏

 

در قمار عشق اى دل کى بود پشیمانى؟

     

 

ما ز دوست غیر از دوست مطلبى نمى‏خواهیم‏

 

حور و جنت اى زاهد! بر تو باد ارزانى‏

     

 

رسم و عادت رندیست از رسوم بگذشتن‏

 

آستین این ژنده‏ «2» میکند گریبانى‏

     

1060

زاهدى بمیخانه سرخ رو ز مى دیدم‏

 

گفتمش مبارک باد بر تو «3» این مسلمانى!

     

 

زلف و کاکل او را چون بیاد مى‏آرم‏

 

مى‏نهم پریشانى بر سر پریشانى‏

     

 

خانه‏ى دل ما را از کرم عمارت کن‏

 

پیش از آنکه این خانه رو نهد بویرانى‏

     

 

ما سیه گلیمان را جز بلا نمى‏شاید

 

بر دل بهائى نه هر بلا که بتوانى‏

     

 

یک دمى با خود آ، ببین چه کسى؟

 

از که دورى و با که هم نفسى؟

     

 

ناز بر بلبلان بستان کن‏

 

تو گلى و گل، نه خارى و نه خسى‏

کلیات اشعار و آثار فارسى شیخ بهائى، متن، ص: 75

   

 

تا کى اى عندلیب عالم قدس‏

 

مایل دام و عاشق قفسى!

     

 

تو همائى هماى، چند کنى‏

 

گاه جغدى و گاه خرمگسى!

     

 

اى صبا در دیار مهجوران‏

 

گر سر کوچه‏ى بلا برسى‏

     

 

با بهائى بگو که با سگ نفس‏

 

تا بکى بهر هیچ در مرسى؟!

     

 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
saeed

سلام[قلب] وب قشنگی داری[نیشخند] خیلی از موضوع وبت خوشم میاد[بوسه] راستی اگر خواستی به وب من هم بیا [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش]

saeed

سلام[قلب] وب قشنگی داری[نیشخند] خیلی از موضوع وبت خوشم میاد[بوسه] راستی اگر خواستی به وب من هم بیا [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش]