قساوت قلب‏

 1- امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: دو خاطره و شیوه وجود دارد، یکى از شیطان و یکى از فرشته، خاطره فرشته رقت و فهم است و خاطره شیطان سهو و قساوت است.

2- امام صادق علیه السلام فرمود: چون خداوند بنده‏اى را از اصل خلقتش کافر بیافریند، او نمى‏میرد تا اینکه خداوند شر را بر او محبوب قرار داده و به آن نزدیکش مى‏کند، و او را به تکبر و گردنکشى مبتلایش کند تا اینکه قلبش تیرگى و قساوت پیدا کرده و اخلاقش بد شده و رویش تیره مى‏شود، دشنام‏گوئیش ظاهر شده، و کم حیاء گردد و خداوند پرده‏اش را از او کنار زده، و او مرتکب کارهاى حرام گشته و از آنها جدا نگردد.

3- در حدیث آمده است: از جمله سخنانى که خداوند به موسى علیه السلام گفت این بود که: اى موسى! آرزویت را دراز نکن که قلبت قسى و تیره مى‏شود، و آنکه قساوت‏ قلب دارد از من دور باشد.

4- پیغمبر اکرم (ص) در وصیت خود به على علیه السلام فرمود: یا على! چهار خصلت از شقاوت (و سنگدلى) است: 1- خشگى چشم (که از محبت و ترس خدا و اولیاء خدا اشگش فرو نریزد) 2- قساوت قلب (تیرگى دل) 3- آرزوى دراز 4- دوستى به باقى ماندن (در دنیا).

5- امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: اشکها خشک نشود مگر به جهت قساوت دلها و قلبها تیره نگردد مگر به جهت زیادى گناهان.

6- نبى اکرم (ص) فرمود: از شقاوت و سنگدلى، خشکى چشم و قساوت قلب و شدت حرص در راه دنیا و اصرار به گناه است.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:322 -  323

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید