مأموریت حیا و دین

آیا خبر داری حیا

 

و دین

 

 

مأموریت دارند ؟

 و باید  کجا باشند و پیش کی باشند ؟

پس برای  یا فتن جواب با من باش و به این سخن زیبای حضرت علی ( ع  ) دقت کن .

امیر المؤمنین علی  علیه السّلام فرمود:

 جبرئیل بر حضرت آدم علیه السّلام- علیه السّلام فرود آمد و گفت: اى آدم خداوند تو را مخیر کرده که یکى از سه چیز را اختیار کنى و اینک یکى از آنها را برگزین و بقیه را رها کن، آدم گفت آن سه چیز که خداوند فرموده چیست؟ جبرئیل گفت: عقل، حیاء، و دین آدم گفت: من عقل را پذیرفتم، جبرئیل به حیاء و دین گفت: شما بروید، آن دو گفتند: اى جبرئیل ما مأموریت داریم هر جا عقل باشد با آن باشیم جبرئیل گفت: پس باشید و بعد به آسمان بالا رفت. 

نمی دانم آیا حیا و دین جای دیگر هم مأ موریت دارند که میرن ؟ !! اخه در بعضی جاه ها از اینها سراغی نیست !!! شاید هم عقل تو اونجا نیست نیامدند !!

شاید !!................. شاید هم !!! ... نمی دانم شاید !!!!.....

                                                                                     المواعظ ، ص 236

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید