مقام حضرت‏ معصومه‏- سلام اللَّه علیها- و پاداش زیارت آن حضرت در قم

... سعد بن سعد گوید: از امام رضا علیه السّلام در باره منزلت حضرت معصومه، دختر امام کاظم علیه السّلام، پرسیدم. فرمود: هر که او را زیارت کند بهشت از آن اوست.[1] فاطمه دختر موسى بن جعفر علیه السّلام. صدوق در ثواب الاعمال و عیون نیز با سند خود نقل میکند که گفت: سؤال کردم از حضرت رضا علیه السّلام راجع بفاطمه دختر موسى بن جعفر علیه السّلام فرمود: هر کس او را زیارت کند بهشت برین جایگاهش خواهد بود. در کامل الزیاره نیز همین روایت نقل شده، در همان کتاب با سند خود از حضرت جواد نقل میکند که فرمود: هر کس عمه‏ام را زیارت کند باو بهشت برین را میدهند. در مزار بحار مینویسد: در بعضى از کتابهاى زیارت دیدم که على ابن ابراهیم از پدرش از سعد از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که فرمود: سعد قبرى از ما در بلاد شما است عرضکردم: فدایت شوم قبر فاطمه دختر موسى بن جعفر علیه السّلام فرمود: آرى هر کس زیارت کند او را با عرفان بهشت برین جایگاهش خواهد بود.

در تاریخ قم حسن بن محمّد قمى از حضرت صادق علیه السّلام نقل میکند که خدا را حرمى است که مکه است و پیامبر نیز حرمى دارد که مدینه است و امیر المؤمنین حرمى دارد که کوفه است و حرم ما قم است. بزودى زنى از فرزندان من در آنجا دفن مى‏شود هر کس او را زیارت کند بهشت برین او را واجب مى‏شود. این فرمایش را حضرت صادق موقعى فرمود که هنوز مادر موسى بن جعفر بموسى حامله نشده بود.

با سند دیگرى: زیارت حضرت‏ معصومه‏ ثوابش برابر با بهشت است. در بعضى‏ از تواریخ نقل کرده‏اند گنبدى که اکنون بروى قبر آن بى‏بى است در سال 529 بامر شاه بیگم دختر عماد بیگ ساخته شده اما طلاکارى و بعضى از جواهراتى که روى قبر است از آثار فتحعلى شاه قاجار است.

فاطمه صغرى قبرش در بادکوبه خارج شهر است بفاصله یک فرسخ از قسمت جنوبى که در وسط یک مسجد قدیمى قرار دارد. صاحب مرآت البلدان چنین نقل کرده و در رشت مزارى است که منسوب است بفاطمه طاهره خواهر حضرت رضا علیه السّلام شاید او غیر این فاطمه باشد. سبط ابن جوزى در تذکرة الخواص در ضمن تعداد دختران موسى بن جعفر مینویسد: چهار فاطمه داشت: کبرى و صغرى و وسطى و اخرى. و اللَّه اعلم.[2]

 


[1]  - ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه حسن زاده ؛ ؛ ص225

 

[2]  - زندگانى حضرت امام موسى کاظم علیه السلام ( ترجمه جلد 48 بحار الأنوار)، ص: 286

/ 0 نظر / 13 بازدید