ریشه نفرت ملت ایران از امریکا و علت اشغال لانه ى جاسوسى

امروز من باید یک مطلب در باب همین مساءله مبارزه با استکبار عرض بکنم . مساءله چیست ؟ اساس قضیه چیست ؟ گذشته ى این قضیه تا کجاست ؟

درست است که حادثه ى تسخیر لانه ى جاسوسى امریکاییها در ایران ، آن روز به دانش آموز است و در صحنه ایستاده است و امیدها را زنده مى کند و چشمهاى ماها را روشن مى کند، از سابقه ى این قضیه چه مى داند؟ چقدر اطلاع دارد؟ گویندگان و این قضیه را براى نسل رو به رشد امروز ما - که انى کشور با آن نسل ، هزار تا کار دارد - چقدر تشریح کردند؟

پس یک مساءله این است که من مختصرى در این باره عرض کنم ، و عمدتا براى آن جوانهایى که در سال 58 که این حادثه اتفاق افتاد - یعنى پانزده سال قبل - یک کودک ، یا نوجوانى بودند. بعضى از شماها هم - بعضى از دانش آموزان عزیزما - آن وقت در دنیا واقع ، ماندگارتین مخاطبان انقلاب و ما خدمتگزاران انقلاب هستید (91) عرض بکنم .

مبارزه یى که به طور مشخص و واضح ، از سال 1341 به نحو همه گیر شروع شد، قبلا هم بود، ولى به صورت صنفى و کوچک - دانشجویى ، روشنفکرى ، یا روحانى - محدود بود؛ اما از سال 1341، مبارزه ى همه گیرى به رهبرى علماى بزرگ و در راءس همه ، امام بزرگوار شروع شد. از سال 1341 تا سال 1357 - یعنى شانزده ساله ، در واقع یک مبارزه ى ضد امریکایى بود، اگر چه که مبارزه با رژیم شاه بود؛ اما چون رژیم شاه را اساسا امریکاییها سرکار آورده بودند (92) آنها پیشوانه بودند که او بتواند مردم را آن گونه قتل عالم کند آن جور شکنجه کند، افراد را در زندان آن طور غریبانه ، زیر شکنجه ، یا در خیابانها و میدآنها مثل 15 خرداد و 17 شهریور قتل عام کند، یا در مدرسه ى فیضیه و دانشگاه به جان دانشجو و طلبه بیفتد - این ملت ما همه ى این گناهان بزرگ را از چشم امریکا مى دید و معتقد بود که دست او در کار است .

 

 

 

 

 

امریکا در داخل کشور ما با دو ابزار کار مى کرد؛ یکى از ابزارهاى امریکایى ، که عبارت بود از سرمایه گذاریها و دخالتهاى در ارتش و آن مجموعه ى کارشناسى نظامى و از این چیزها و پولها و سیاستها و سفارت امریکا. یک آزار دیگر، عوامل صهیونیست بودند - اگر چه که آن وقت صهیونستها داشتند - آنها هم با عواملشان ، با کسانشان ، با سیاستمداران و با تجارشان این جا کار مى کردند. صحنه ى سیاست و اقتصاد و نیروى مسلح ایران در مشت امریکاییها بود ! مردم این را مى فهمیدند.

امام از سال 41 و 42 به این مطلب تصریح کردند. (93)

پس وقتى مبارزه در سال 57 پیروز شد و انقلاب پیروزمند به ثمر رسید، در حقیقت یک انقلاب ضد امریکایى به ثمر رسیده بود، درست است ؟ حالا شما ببینید، این جا ملت ایران و انقلابیون حق داشتند با عوامل امریکایى در این کشور چه کار کنند؟ خیلى کارها مى توانستند بکنند؛ اگر هم مى کردند، کسى ملامتشان نمى کرد، چون شانزده سال با امریکاییها مبارزه کرده بودند و کتک خورده بودند؛ هیچ کس نمى گفت که چرا شما با امریکاییها این کار، یا آن کار را کردید.

دشمنى امریکا در برابر بزرگوارى امام و ملت 

در عین حال - درست توجه کنید - بعد از آن که انقلاب پیروز شد، انقلاب و مسؤ ولین و شخص امام بزرگوار، نسبت به امریکاییها در این کشور حداکثر ارفاق را کردند. سفارتشان سرجاى خودش ‍ محفوظ بود، این جا کردار داشتند - اول سفیر داشتند - بعد کاردار داشتند.

چند نفر از آنها را روزهاى اول انقلاب - 22 بهمن و 23 بهمن و اینها - این جوانهایى پرشور انقلابى دستگیر کردند و آنها را به آن مدرسه یى آورند که امام (رضوان الله علیه ) در آن جا وارد شدند - مدرسه ى رفاه و مدرسه ى علوى - به امام به آن دست اندرکارهایشان پیغام فرستادند که مبادا کسى به آنها تعرض ‍ کند؛ هیچ کس به آنها تعرض نکند. آنها را یکى یکى ول کردند و رفتند. اول عده یى از آنها از کشور خارج شدند، بعد هم سفارتشان این جا مشغول کار و فعالیت بود.

 

 

 

 

شما ببینید، این رفتار انقلاب و این ملت نجیب و آن امام کریم بزرگوار پر اغماض ، با امریکاییها در ایران بوئد؛ در حالى که عرض ‍ کردم اگر از سوى مردم و انقلابیون پرشور و و شخص امامى که مظهر صلابت و قدرت بود، هر تصمیم نسبت به آنها گرفته مى شد، کسى در دنیا ملامت نمى کرد و نمى توانست بکند. این کارها را نکردند؛ از آن طرف امریکاییها چه کردند! به جاى این که این کرامت و بزرگوارى را از امام بزرگوار و مردم ، مغتنم بشمارند و قدردانى کنند و پاسخ مناسب بدهند، به عکس ، شروع به رفتار شدیدا خصمانه کردند ! این سفارتى که بعد به عنوان لانه ى جاسوسى معرفى شد - که واقعش هم همین بود - مرکز سازماندهى مخالفین و دشمنان انقلاب شد. که مرتب به آن جا بروند، دستور بگیرند، بیرون بیایند و علیه انقلاب و نظام اسلامى بنا به همکارى کنند ! در سناى امریکا علیه انقلاب مصوبه گذراندند و علیه نظام جمهورى اسلامى تبلیغات امریکایى در سراسر دنیا - یک تبلیغات به شدت خصمانه علیه انقلاب و علیه مردم - بود و شد !

این مردم مگر چه گناهى کرده بودند؟ ! چرا باید رژیم امریکا با اینها این قدر خصومت و کینه ورزى نشان مى داد؟ این سؤ الى بود که امریکاییها به آن جوابى ندادند و هرگز نمى توانند جواب دهند.

محمدرضا را که فرارى ملت ایران بود، در امریکا پذیرفتند و به او به عنوان یک میهمان ، پناه دادند (94) اموالى را که در اختیار محمدرضا بود، میلیاردها دلار است و در امریکا سرمایه گزارى کرده بود. همه جاى دنیا معمول است که وقتى شخصصى در راءس رژیمى سرنگون مى شود؛ این در همه جا یک عرف است . اگر روزنامه ها را در قضایاى گوناگون خوانده باشید، مى بینید که همه جا این کار را کردند. هیچ جا سابقه ندارد که آن همه ثروت را که متعلق به ملت ایران در حسابهاى محمدرضا و کسانش در آمریکا بود، نگه دارند، یک ریالش را به مردم ایران ندادند، نگه داشتند، هنوز هم پیش ‍ آنهاست ، هنوز هم طلب ملت ایران از رژیم امریکاست ! ملیاردها دلار است !

اموال و اشیایى را که دولت ایران در گذشته خریدارى کرده بود و پولش از کیسه ى ملت ایران داده شده بود، باید مى آوردند. ملت به آنها احتیاج داشتند، آنها را نگه داشتند، هنوز هم در انبارهاى خودشان ، نگه داشته اند، تحویل دولت جمهورى اسلامى و ملت ایران ندادند و تا الان هم نداده اند ! طلبهاى ایران که در امریکا بود، بلوکه شد؛ آنها را برنگرداندند. چرا؟ به این امید که شاید بتوانند نظام جمهورى اسلامى را منهدم کنند. حالا این پولها را به او ندهند که مورد استفاده اش قار بگیرد. رژیم ایالات متحده ى امریکا بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ، همان روش قبل از پیروزى را ادامه داد: یعنى اعمال کینه و خصومت با ملت ایران و نظام جمهورى اسلامى ! در چنین شرایطى بود که قضیه ى سفارت اتفاق افتاد.

اشغال لانه جاسوسى ، تبلور حقایق انقلاب و ملت 

ملت ایران یک ملت انقلابى و یک ملت مؤ من است . این انقلاب که مثل انقلابهاى کمونیستى و رنگارنگ بعضى کشورهاى دیگر نبود که اگر خواستند به کشورى که دشمن آنهاست ، تعرض کنند، فورا در سطح بالا آن قدرت دیگرى که پشتیبان آن است ، فشار بیاورد که آقا نکنید. این گونه نبوده است . در کشورهاى دیگر در خیلى از انقلابها این طور بود که تا دولت انقلابى مى خواست حرکتى علیه قدرتى انجام بدهد، آن قدرت مى رفت و با قدرت پشتیبان این رژیم انقلابى ، با هم تفاوتهاى بزرگ با او کینه داشته بود. لذا این ملاحظات در صحنه ى شجاع متهور دانشجو ایجاب کرد؛ رفتند و سفارت را تسخیر کردند.

این کار براى این بود که رژیم امریکا بداند که نسبت به این انقلاب ، نمى شود شوخى کرد. این انقلاب ، این ملت و این کشور، از آن جاهایى نیست که تحمل کند، بنشینند تا آن طرف دنیا علیه او خواب پریشان و توطئه درست کنند و دست روى دست بگذارد و ساک بنشینند.

حرکت نسبت به سفارت امریکا که به حق گفته شد لانه ى جاسوسى - که واقعا مرکز جاسوسى بود - در حقیقت تبلورى از حقایق این انقلاب و حقایق این ملت بود؛ نشان داد که این ملت در مقابل قدرت پرگوى پرخواه متوقع مغرور مستکبرى مثل امریکا هم تا همه جا ایستاده است . این ماجراى سفارت بود.

امریکاییها رسمشان این است که همیشه مساءله و مشکل خودشان را مشکل همه ى دنیا به حساب مى آورند، مشکل اروپا هم به حساب مى آورند ! در حالى که مشکل آنها،

 

 

 

 

مشکل آنهاست . مساءله ى رابطه ى ملت ایران ، رابطه ى خصمانه ى میان ایران و امریکا مربوط به امریکاست ، نمى توانند آن را به کشورهاى دیگر، به اروپا و به دیگر کشورها سرایت بدهند که بگویند آقا، اینها با همه مخالفند؛ نخیر، ملت ایران با همه مخالف نیست ، مى خواهند این گونه وانمود کنند که ملت و دولت ایران ، اصلا حرف حساب سرشان نمى شود، اینها با همه بداند ! نه آقا، اگر قرار است ما رژیمى را در دنیا پیدا کنیم که با همه بد است ؛ هر جاى دنیا قدم مى گذارد، شما مى بینید که با پرخاشگرى و تکبر و افزون طلبى و با پرروى و اینهاست . این حرف به ما نمى خورد؛ نه به نظام جمهورى اسلامى ، نه به مردم نخیر، ما با همه بد نیستیم ، فقط با امریکا بدیم ؛ آن هم به این دلایل .

مرگ بر آمریکا از اعماق جان یکایک مردم بر مى آید 

امریکا علاوه بر این که همیشه علیه انقلاب و پشتیبان آن رژیم بود و همه ى ضربه ها از سوى او بود و بدترین شکل دخالت یک دولت استکبارى در یک کشور را تجسم داده بود - در کشور ما اینها همه کینه هاى این ملت و عقده هاى این ملت علیه امریکاست - و مقدسات ما را به بازى گرفته بودند و چه و چه و چه ، بعد از انقلاب اسلامى و با جمهورى اسلامى این گونه رفتار گردند ! حالا چه توقعى دارند؟ توقع نوازش از ملت ایران دارند !

مرگ بر امیکا حالا عده یى در گوشه و کنار پیدا مى شوند و مورد سؤ ال قرار مى دهند که آقا چرا؟ خوب ، شما چرا این چرا را به جایگاه خودش نمى برید؟ چرا نمى پرسید که چرا رژیم امریکا با ملت ایران ، به جرم این که خوسته است مستقل باشد، این همه کینه ورزى کرد، این همه دشمنى کرد، باز هم دارد مى کند؟ آن مطالب اول انقلاب بود که عرض کردم ، از آن روز تا این ساعت هم پیوسته رژیم امریکا علیه ملت ایران و علیه انقلاب و علیه جمهورى اسلامى و علیه مسؤ ولین ، توطئه کرده است . همین رژیم بود - البته از دولتهاى قبلى - که یکى از سردمدارانش شرم نکرد و گفت : ملت ایران باید نابود بشود ! (95)

چقدر حماقت مى خواهد کسى چنین حرفى را بزند؟ ولى گفتند: این از دشمنى و از کثرت کینه است که این کینه در حرفهایشان ، در افواهشان و در چهره هایشان خودش را نشان مى دهد ! الان هم دارند دلالى مى کنند این طرف دنیا - ژاپن چنین کجا و کجا - راه افتاده اند که با ایران ، روابط نداشته باشید !

 

 

 

 

به شما چه ؟ شما چه کاره ى دنیایید؟ ایران یک کشور بزرگ است ، ایران تاریخ عمیق و عظیمى دارد که امثال کشور امریکا در این تاریخ غرق مى شوند. مگر ملت ایران و این فرهنگ عمیق ، شوخى است ؟ ! فرهنگ یک ملت ، مثل ذره هاى الماس که در طول قرون شکل مى گیرد و استحکام پیدا مى کند، در عنصر یکایک افراد ملت ، متجلى است . مگر مى شود ملت ایران را دست کم گرفت !

 

 

 

 

ملت ایران ، اسلام را انتخاب کرده ،، کسى اسلام را به ملت ایران تحمیل نکرده ؛ حکومت اسلامى و نظام جمهورى اسلامى را هم انتخاب کرده ، زندگى و مبارزه ى خودش را انتخاب کرده ، فضاى آزاد امروز را انتخاب کرده است . ملت ایران استقال از قدرتهاى بزرگ را انتخاب کرده است . مگر امروز در ایران کسى جراءت دارد که دم از وابستگى به قدرتى و جناحى در دنیا بزند؟ این ملت جوابش را مى دهند. ملتى آزاد و مستقل است .

آیا ملت ایران خصومتهاى آمریکا را فراموش مى کند؟ 

دولتها، کشورها و رژیمهاى دنیا از خدا مى خواهند که با چنین ارتباط داشته باشند؛ داراى ثورت معنوى و فرهنگى ، داراى سابقه ى تاریخى ، داراى دشد عقلانى و ثروت مادى ، داراى این همه ذخایر، ایران همه جوان و نیروى کار و داراى مدیران خوب . این ملت ، ملتى است که پیش خواهد رفت . امروز هم شما نسبت به زمان تسلط بیگانگان بر این کشور نگاه کنید - که در دوران رژیم گذشته ، در واقع بیگانه ها مسلط بودند؛ ظاهرا رژیم ، رژیم ایرانى بود، اما باطنش ‍ تسلط بیگانه ها بود - با آن زمان مقایسه بکنید، امروز ایران پیشرفت زیادى کرده است - به برکت آزادى و استقلال - بازهم خواهد کرد و بیشتر پیش خواهد رفت .

مساءله این است ؛ مساءله ى نفرت ملت ایران از رژیم آمریکا، این مجملى از علل و ریشه هاى آن است . آنها جنگ را علیه ایران پشتیبانى کردند؛ اگر نگوییم راه انداختند. احتمال دارد که در راه اندازى جنگ عراق علیه ایران ، امریکاییها دست داشته باشند؛ منتها چون ما تا چیزى را یقین نداشته باشیم ، نمى خواهیم بگوییم ، احتمال دارد. اما پشتیبانى آنها از عراق ، یقینى و قطعى است . همه جور پشتیبانى کردند. مگر ملت ایران یادش مى رود؟ همه گونه کمى که عراق لازم داشت ، به او کردند. مگر ملت ایران فراموش مى کند؟ !

این صدام حسین و ررژیم بعثى که در قضیه ى حمله به کویت ، آن چهره ها را برایش در مطبوعات امریکایى و در نظارت رسمى امریکایى ترسیم کردند - همین آقا و همان رژیم در آن دورانى که سى ، چهل شهر ایران در آن واحد - خانه هاى مردم را - با موشکها مى کوبید از نظر آنها یک چهره ى خواستنى و محبوب و پسندیده بود. مگر ملت ایران اینها را فراموش مى کند؟ با ملت ایران دشمنى کردند. باز هم دشمنى مى کنند.

حلا ممکن است کسى بپرسد که آقا، چرا این قدر دشمنى مى کنند؟ از اول چرا کردند؟ علت این است که ملت ایران ، با ایمان اسلامى و با فرهنگى که این مبارزه و این انتقلاب و آن امام به او بخشیده است ، تسلیم تسلط قدرتها بر او نمى شود. امریکاییها هم این را دوست ندارند. سرمداران استکبارى دنیا و در راءس همه و بیش از همه امریکا، دولتهاى تسلیم را دوست مى دارند مى خواهند ملتها و دولتها تسلیم آنها باشند، هر چه آنها مى گویند گوش بکنند، نگاه کنید دیگر، وضع آنها را در دنیا ببنید.

وقتى ملتى ایستاده است و قبول ندارد، مى گوید شما که هستید؟ شما یک کشور، ما هم یک کشور، شما یک دولت د ما هم یک دولت . شما دولتى ثروتمند هستید، پول و پیشرفتهاى علمى دارید. ما هم ملتى هستیم که استعداد درخشان و سابقه ى درخشان داریم ، امکانات و ذخایر ارزى داریم . شما یکى ما هم یکى .

اینهایى که دم از مذاکره مى زنند ساده لوح و بى اطلاعند 

وقتى ملتى با این استقلال ، با این احساس توانایى و قدرت ، در صحنه حاضر مى شود و به آنها به چشم یک ابر قدرت نگاه مى کند، آنها دیگر تحملشان تمام مى شود. کرده است . اگر کسى این فکر را به این ملت داده بود، از اعماق با او دشمن مى شوند - مثل این که با امام ، با اعماق وجودشان دشمن بودند د امریکاییها تا ابد با امام ، آشتى نمى کنند - البته امریکاییها که مى گوییم ، مرادمان ملت امریکا نیست مراد، همان رژیم امریکا و گردانندگان سیاستهاى امریکاست . اگر یک فکر و فرهنگى است که مردم را این گونه نگه داشته است ، با آن فکر و فرهنگى است که مردم را این گونه نگه داشته است ، با آن فکر و فرهنگ ، هرگز آشتى نمى کنند د مثل این که این حضرت از اسلام ، از فکر و فرهنگ اسلامى به شدت متنفرند علت دعوا و مخالفت و خصومت اینهاست .

حالا عده یى ساده لوحانه این گوشه و آن گوشه بنشینند، حرفى بزنند نقى بزنند، قلمى روى کاغذ بیاورند که آقا چرا با امریکاییها دشمنید؟ چگونه ؟ نمى فهمند دنیا چه خبر است ، نمى فهمند که توقع این دشمن افزون خواه مغرور کم خرد و بى حکمت چه تصور مى کنند همین قدر که ما روابط و مذاکراتمان را با امریکا شروع کردیم همه ى مشکلات تمام خواهد شد. نه آقا، قضیه این نیست . بله ، امریکاییها مى گویند، در اظهارات رسمى اظهار مى کنند که ما آماده ى مذاکره با ایرانیم . مذاکره براى چه ؟ معلوم است . مذاکره براى این که راهى و کانالى براى فشار آوردن روى دولت ایران پیدا بشود. مذاکره را براى این مى خواهند.

چه مذاکره ایى ؟ ما کارى با شما نداریم ، احتیاجى به شما نداریم ، ترسى از شما نداریم ، هیچ محبتى به شما نداریم . شما کسانى هستید که در روز روشن ، جلوى چشم همه ى مردم دنیا، هواپیماى مسافرى ما را به بهانه ى دروغ و واهى سرنگون کردید، چند صد نفر آدم را کشتید، حتى عذرخواهى هم نکردید(96) این چه جور رژیمى است ؟ این چگونه دستگاهى و چه فرهنگى است ؟ چگونه مى شود انسان با چنین رژیمى ، دلش صاف بشود؟ ما با آنها کارى نداریم هیچ رابطه ى محبت و عطوفت و دوستى بین ما و امریکا نیست ، رابطه ى نفرت از طرف ما و رابطه خصومت خباثت آمیز از طرف آنها هست .

نفرت و مقابله ى با ظلم و ظالم ، اصل حاکم بر تفکر مسلمانان

یک نکته ى اساسى دیگر هم که فراموش نکنم و حتما باید در محاسبات لحاظ بشود، این جا وجود دارد. آنچه تا حالا گفتیم ، به سوابق امریکا با ایران و ملت ایران مربوط شد، اما همه ى قضیه این نیست . یک اصلى بر تفکر ما مسلمانها حاکم است و آن اصل عبارت است از نفرت از ظلم و از ظالم و مقابله با ظلم و ظالم در هر جاى دنیا. کشور خودشان و در هر جا که توانستند، چه کردند، با ملتهاى ضعیف چه کردند مى شود از اینها صرف نظر کرد؟ قضیه این است .

مبارزه با استکبار و روز مبارزه با استکبار که یک مناسبت ضد امریکایى ، این روز را تشکیل مى دهد، قاعده و مبنایش اینهایى است که عرض شد، و این روال ، ادامه دارد. تا وقتى که نظام جمهورى اسلامى در خط صحیح حرکت مى کند، تا وقتى که آرمانها و اهداف قرآنى و الهى و اسلامى بر ماها و بر این نظام حاکم است ، این نفرت و مقابله با سردمداران استکبار جهانى و در راءس همه امریکا، به قوت خود باقى است اگر آنها رفتارشان را عوض بکنند، این عوض خواهد شد. البته ما چنین گمانى نداریم . بعید مى دانیم .

آینده روشن انقلاب و نظام به برکت اسلام 

مطلب دوم را خیلى کوتاه ، در چند جمله عرض کنم . عزیزان من جوآنها قضیه ى بناى یک نظام و یک تمدن اسلامى و یک تاریخ جدید، یک قضیه ى جدى براى این ملت است ، آن را جدى بگیرید. یک وقت است که در کشورى ، یکى کودتایى مى کند و یک فرد نظامى سرکار مى آید - قرض بفرمایید - چند صباحى هست ، بعد هم مى رود و همه چیز به حال اول برمى گردد، یا یکى دیگر از او تحویل مى گیرد. یک وقت این است ، که این همه نقل ندارد.

مساءله این است که آن چه در ایران اتفاق افتاد، مساءله ى یک حرکت عظیم در مقیاس جهانى است . البته ما یک ملتیم ، مرزهایمان هم مرزهاى محدودى است ما بیرون از این مرزها هم کارى نداریم - این را توجه داشته باشید - ما تلاش و فعالیتمان در داخل مرزهاى خودمان است اما این انقلاب ، محدود به این مرزها نیست . این پیام ، یک پیام جهانى بود. دلیل آن این است که وقتى ملت ایران و رهبرى عظیم الشاءن ما - امام بزرگوار این کار را انجام دادند، مسلمانها در هر جاى دنیا که بودند، احساس کردند نوروز آنهاست . روز نو آنها آغاز شد. با این که به آنها ربطى نداشت ، احساس کردند نوروز آنهاست . روز نو آنها آغاز شد. با این که با آنها ربطى نداشت در همه ى جاى دنیا احساس کردند که مقطع جدیدى در تاریخشان به وجود آمد.

ما این را از نزدیک دیدیم . من خودم در کشورهاى دیگر، این را از نزدیک لمس کردم - در طول سالهاى گذشته - از دهها زبان دیگر هم شنیدم . اینها روایت و حدس و تحلیل نیست ، واقعیات است . هر مسلمانى در هر جاى دنیا بود، وقتى این انقلاب پیروز شد، وقتى امام در صحنه ظاهر شد، وقتى پرچم اسلام و لااله الاالله بالا رفت ، او احساس کرد که پیروز شده است . خوب از این خیل عظیم یک میلیاردى در سراسر دنیا، بعضى این احساس را تداوم دادند. دنبالش ‍ راه افتادند و مبارزه کردند، شد همین حوادثى که در کشورهاى گوناگون به وسیله ى نهضتهاى اسلامى راه افتاد بعضى هم رها کردند.

پس ببیندى ، آنچه در این جا اتفاق افتاد، اگر چه ما در داخل مرزهاى خودمان هستیم و بیرون مرزها کارى نداریم اما این پیام بین المللى و جهان است . امروز هم در این جا بارش روى دوش شماست تا حالا هم ملت ایران به بهترین وجهى کار خودش را انجام داده است . آن جنگ بود، آن هم بعد از جنگ است تا امروز. این محیط دانشگاهى ماست ، این محیط فعالیتهاى سازندگى و اقتصادى ماست ، این دولت و این ملت ما و حضور در صحنه ى آنهاست .

در همه جا ملت ایران ، حضور شایسته یى از خوش نشان داده است . تبلیغات هم مى کنند، حرفهایى هم مى زنند که مى دانم سازندگى چنین شد، برنامه ها فلان شد، سیاستها غلط از آب در آمد، اینها حرفهاى دشمن است ، اینها را کوش نکنید. واقعیت غیر از این است ، واقعیت این است که ملت ایران در همه ى صحنه ها توانسته است پیش برود، مانعها را بشکافد، قدم بر دارد و جلوى برود - هم در صحنه ى علم ، هم در صحنه ى معنویت ، هم در صحنه ى دین ، هم در صحنه ى اخلاق ، هم در صحنه ى اقتصاد، هم در صحنه ى نیروى مسلح و غیره و غیره - البته ممکن است به قدرى که توقع داشتیم ، نشده باشد، اما از آن حدى که دى /ران خیال مى کردند، خیلى بیشتر شده است .

آینده هم آینده ى روشنى است . آینده ى این انقلاب ، آینده ى این نظام ، این کشور به برکت اسلام ، یک آینده ى بسیار روشن و درخشانى است . کسانى که باید این آینده را شکل بدهند عمدتا شما جوآنهاهستید. اولا ایمان اسلامى را با عمل در خودتان تعمیق کنید، که این اساس کار است . ایمان هم یک چیز کتابى و ذهنى نیست ، در عمل ، ایمان تقویت پیدا مى کند. انسان ، خدا را در میدان مجاهدت براى خدا بهتر مى بیند. این مجاهدت هم سنگرهاى مختلفى دارد، سنگر علم و سازندگى هم از آن جمله است . با تقوا، با تضرع پیش ‍ خداى متعال ، با انجام عبادات و با اجتناب از محرمات ، ایمان را تقویت کنید.

آگاهى سیاسى را در خودتان تقویت کنید که فریب تبلیغات دشمن را نخورید. این هم یک رکن اساسى است د از این نمى شود گذشت . بخصوص شما جوانهایى که مشغول تحصیل علم هستید، کلیت و وحدت ملت را ارج بنهید، مواظب باشید که انگیزه هاى صنفى ، انگیزه هاى حزبى ، گروهى ، سلیقه یى و خطى ، شما را به یک طرف جذب نکند. کار شیطان است و شیطان بزرگ ، خیلى خوشش ‍ مى آید.

ملاحظه کنید، امروز اگر از زبان کسى تصادفا ساز مخالفى صادر بشود - چه برسد به این که عمدا و با توجه باشد - فردا بوقهاى جهانى آن را پخش مى کنند، حالا هر که مى خواهد باشد. چرا؟ چون به گوینده اش کارى ندارند اصل ساز مخالف در این کشور براى آنها اهمیت دارد.

وحدت کلمه را حفظ کنید. یاد امام و یاد پیشروان انقلاب و یاد شهداى بزرگوار و یاد صحنه هاى پرشور انقلاب و جنگ تحمیلى را زنده نگه دارید - در دانشگاه ، در حوزه و در محیطهاى کار و زندگى - اگر این شد، به فضل پروردگار در طول سالهاى آینده و دهها سال آینده ، آن چنان بناى تمدن رفیعى در این جا و بسى جاهاى دیگر، شالوده ریزى خواهد شد و آن چنان عظمتى از اسلام و مسلمین آشکار خواهد شد که دیگر براى استکبار جهانى ، حقیقت و واقعیتى باقى نخواهد ماند دیگر استکبارى وجود نخواهد داشت

نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 5 بازدید