تهنیت و سرود غدیر

شیخ مفید/ 94 و طبرسى/ 132 گویند: آنگاه رسول خدا از جایگاه پایین آمد و دو رکعت نماز خواند، سپس ظهر شد مؤذن اذان گفت و حضرت نماز ظهر را خواند. بعد در خیمه خود نشست و فرمان داد امیر المؤمنین نیز در خیمه‏اى که مقابل خیمه حضرت بود نشست.

سپس به دستور حضرت مسلمانان گروه گروه به على علیه السلام به عنوان امام تبریک گفتند و به او با لقب «امیر المؤمنین» سلام دادند. عمر از همه بیشتر در تبریک گفتن مبالغه نمود، او خطاب به آن حضرت گفت: به به! خوشا به حال تو اى على، هم اینک مولاى من و مولاى تمامى مردان و زنان مسلمان گشتى. همسران و دیگر زنان مسلمان نیز به دستور پیامبر صلى اللّه علیه و آله نزد على علیه السلام آمدند و به او با عنوان «امیر المؤمنین» سلام دادند. حسّان بن ثابت با کسب اجازه از محضر پیامبر درباره این حادثه بزرگ چنین سرود:

         ینادیهم یوم الغدیر نبیّهم             بخمّ و أسمع بالرّسول منادیا

          و قال فمن مولاکم و ولیّکم             فقالوا و لم یبدوا هناک التّعادیا

          إلهک مولانا و أنت ولیّنا             و لن تجدن منّا لک الیوم عاصیا

          فقال له قم یا علیّ فإنّنی             رضیتک من بعدى إماما و هادیا

          فمن کنت مولاه فهذا ولیّه             فکونوا له أنصار صدق موالیا

          هناک دعا اللّهمّ وال ولیّه             و کن للّذی عادى علیّا معادیا

 روز غدیر در سرزمین خم پیامبرشان ندا در داد، وه چه نیکو پیام مى‏رساند رسول خدا هنگامى که ندا سر مى‏دهد.

فرمود کیست فرمانروا و سرپرست شما؟ بدون آنکه اظهار دشمنى کنند پاسخ دادند.

خدایت فرمانرواى ما و تو سرپرست مایى، تو هرگز امروز از ما کسى را نافرمان نخواهى یافت.

آنگاه فرمود اى على برخیز که همانا من راضى شدم پس از من پیشوا و راهنما باشى.

هر که را من فرمانروایم این على سرپرست اوست، پس شما یاور صمیمى و دوست وى باشید.

در آنجا دعا کرد بار خدایا دوست دار دوستانش را و با کسى که دشمن على است دشمن باش.

                                                                   پیام آور رحمت ،ص:235

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید