غنیمت شمردن فرصت‏

1- رسول خدا (ص) در وصیت خود به على علیه السلام فرمود: یا على! شتاب کن و غنیمت شمار چهار چیز را پیش از چهار چیز: 1- جوانیت را پیش از پیرشدنت 2- تندرستیت را پیش از مریض‏شدنت 3- بى‏نیازیت را پیش از فقیرشدنت 4- زندگیت را پیش از مردنت.

2- حضرت على علیه السلام در باره این آیه: «و فراموش نکن بهره‏ات را از دنیا»  (قصص/ 78) فرمود: یعنى فراموش نکن تندرستى و نیرو و فراغت و جوانى و شادابیت را که بواسطه آنها آخرت را بدست آورى.

3- امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: ترس با زیان و شرم با محرومیت با هم پیوسته‏اند، و فرصت مى‏گذرد مانند گذشتن ابر، پس دریابید فرصتهاى خیر را.

4- و فرمود: از دست دادن فرصت، غصه دارد.

5- و نیز فرمود: شتاب کردن قبل از امکان و سستى کردن در فرصت از کودنى و حماقت است.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص: 364

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید