رد مظالم: شرط قبولى توبه‏

1- امام باقر علیه السلام فرمود: ظلم بر سه گونه است: 1- ظلمى که خدا بیامرزد 2- ظلمى که خدا نیامرزد 3- ظلمى که خدا فرو نگذارد. اما ظلمى که خدا نیامرزد شرک به خداوند است، اما ظلمى که خدا مى‏آمرزد ظلمى است که انسان میان خود و خدایش بر خود روا دارد، اما ظلمى که خدا آن را فرو نگذارد (پایمال کردن) حقوق مردم است.

2- امام باقر علیه السلام در حدیثى، مانند مطالب فوق را بیان داشته و اضافه فرموده است: آنچه را مظلوم از دین ظالم مى‏گیرد (بخاطر ستمى که بر او شده است) بیشتر از چیزیست که ظالم از مال مظلوم مى‏گیرد.

3- پیرمردى از قبیله «نخع» به امام باقر علیه السلام عرض کرد: من همواره از زمان «حجاج بن یوسف» تا کنون سمت استاندارى را بر عهده داشته‏ام، آیا راه توبه‏اى براى من وجود دارد؟! امام علیه السلام سکوت کرد، باز پیرمرد سخن خود را تکرار کرد، امام فرمود: نه توبه‏ات قبول نمى‏شود تا به هر کسى که حقش پایمال شده حقش را بپردازى.

4- ابو بصیر گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: هر که مال برادرش را به ستم بخورد و آن را باز نگرداند در قیامت به آتشى گداخته شده عذاب شود (یا آتشى را بخورد که شعله نداشته و از درون گداخته شود).

5- از امام صادق علیه السلام نقل است که رسول خدا (ص) فرمود: هر که بر کسى ظلم کند و دیگر او را نبیند باید که برایش استغفار کند که استغفار، کفاره بر ستمش است.

6- رسول خدا (ص) فرمود: هر که مال مؤمنى را از روى غصب تصرف کند، همواره‏ خدا از او اعراض کرده و هر چه عمل نیک و خیر انجام دهد خداوند آنها را نادیده گرفته و در پرونده حسناتش ثبت نمى‏کند تا مالى را که گرفته به صاحبش باز گرداند

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص: 330

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید