مزاح و شوخی ، خصلتی مؤمنانه

خستگی جسم و روح ، با تفریحات سالم و مزاح و لطیفه گویی برطرف می شود . پرداختن به نشاط روحی و شادابی خود و دیگران امری طبیعی ومورد حمایت اسلام است .

شوخی کردن ، اگر در حد و مجاز و معقول باشد ، شادی آور است . و شاد کردن مردم طبق فرمایش حضرت محمد ( ص ) کاری پسندیده است در روایات از ادخال سور تمجید شده است :

« از محبوبترین کارها نزد خدای متعال ، وارد ساختن شادمانی بر دل مؤمنان است » .( 1 )

امام صادق ( ع ) می فرماید :

«  شوخی و مزاح ، بخشی از خوشرفتاری و حسن خلق است ... و پیامبر هم با افراد شوخی می کرد » . ( 2 )

پیامبر اکرم می فرماید :

« من شوخی می کنم ولی در شوخی جز حرف حق نمی گویم » . ( 3 )

1 - کافی ، ج 2 ، ص 189 .

2 - بحارالانوار ، ج 16 ، ص 298 .

3 - بحار الانوار ، ج 16 ، ص 298 .

بر گرفته از کتاب لطیفه های چهارده معصوم  و مرحوم کافی ( ره )

/ 0 نظر / 4 بازدید