تقاضا

ای کریمی که از خزانه غیب                      گبر و ترسا وظیفه خور داری                

دوستان را کجا کنی محروم                      تو که با دشمنان نظر داری        

                                                                              التماس دعا          

/ 0 نظر / 4 بازدید