حسب و نسب سلمان فارسی

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

امام باقر(ع ) فرمود: روزى یاران و اصحاب پیامبر(ص ) به گرد هم نشسته بودند، و هر کسى به حسب و نسب خود مى نازید و از حسب و نسب خود مى گفت :

در این گفتگوى حساس ، عمر بن خطاب گفت : تو هم حسب و نسب خود را بگو.

سلمان گفت : ((من بنده خدا هستم ، گمراه و تهیدست و برده بودم خداوند ببرکت وجود پیامبر(ص )، مرا هدایت کرد و بى نیار و آزاد نمود، این است حسب ونسب من اى عمر!

در همین وقت پیامبر(ص ) حاضر شد و از مضمون گفتگوى آنها با خبر گشت ، به اصحاب خطاب کرد و فرمود: ((شرف مرد، دین و ایمان او است ، آبروى مرد خلق و خوى او است ، ریشه و اصل مرد، عقل او است ، سپس آیه 13 حجرات را تلاوت فرمود که ترجمه اش این است :

((اى مردم جهان ، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به شکل دسته ها و قبیله ها (ى مختلف ) در آوردیم تا همدیگر را بشناسید، همانا گرامى ترین شما نزد خداوند، پرهیزکارترین شما است ))

                                                                               نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 3 بازدید