[شرط جانشینى پیامبر اکرم]

در بیان اینست که خلیفه و جانشین پیغمبر اسلام صلى اللّه علیه و آله بعقیده شیعه کسى باید باشد که در تمام عمر گناه کبیره و یا صغیره از او سرنزده باشد و چون علم به این معنى را بشر نمى‌تواند پیدا کند و فقط خدا مى‌داند که چه کسى گناه کبیره و صغیره از او سر نزده پس باید امام را خدا معیّن کند نه مردم چنانچه سنّى‌ها مى‌گویند.

عقیده شیعه‌

امام را خدا باید معیّن کند مردم حق تعیین خلیفة و امام ندارند.

عقیده سنى‌

خلیفه را مردم باید معلوم نمایند زیرا پیغمبر جانشین براى خودشان معیّن نفرموده.

امّا حجّت و دلیل بودن اجماع مسلمین راجع به خلفاء ثلاثه که اهل تسنّن مى‌گویند اصلى ندارد زیرا منشاء این اجماع فقط تبلیغات سوء بوده که علیه خاندان على و اهل بیت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله از حال احتصار رسول خدا صلى اللّه علیه و آله شروع و هنوز هم این تبلیغات در میان سنّى‌ها عملى مى‌شود و اگر نبود این تبلیغات و مردم آزاد بودند در عقیده مسلما به در خانه مولاى متقیان على بن‌

ابى طالب علیه السلام مى‌رفتند زیرا همه مردم مى‌دانستند على علیه السلام علمش بعد از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله در درجه اوّل بود. همچنین در شجاعت و زهد و عبادت مثل حضرت کسى را نمى‌شناختند خلاصه در تمام صفات کمالیّه حضرت را بالاتر مى‌دانستند.

علاوه بر اینکه در غدیر خم و موارد دیگر حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله مولاى متقیان را به مردم معرّفى نمودند مخصوصا در غدیر خم سه ساعت خطبۀ حضرت طول کشید و در ضمن خطبه فرمودند: من کنت مولاه فهذا علىّ مولاه یعنى هرکه من مولاى اویم یعنى هرکه من صاحب اختیار او هستم پس على علیه السلام هم مولاى اوست سنّى‌ها بى‌انصافى مى‌کنند مولا را در اینجا بمعنى دوست مى‌گیرند مى‌گویند حضرت سه ساعت مردم را معطّل کرده فقط مى‌خواسته است بگوید هرکه من دوست او هستم على هم دوست او است یعنى هرکه مرا دوست دارد على علیه السلام را هم دوست داشته باشد- شیعه به سنّى مى‌گوید وظیفه مسلمان این است که مؤمن را خصوصا خاندان پیغمبرش را دوست داشته باشد معنى ندارد سه ساعت چند هزار جمعیّت را در بیابانى به نام غدیر خم روى پا نگهدارند و سه ساعت راجع به یک مطلب ساده‌اى حرف بزنند پس باید مطلب بسیار مهمّ باشد مانند مسئله خلافت و جانشینى.

البته علماى بزرگ در توضیح حدیث غدیر مطالبى براى اثبات حقانیّت شیعه، فرموده‌اند هرکه طالب است باید به کتب مفصّله مراجعه نماید.

خلاصه، تبلیغات مسموم جلوى عقل و قضاوت مردم را گرفت تا به حدّى که مى‌گفتند على علیه السلام لیاقت ندارد خلیفه و جانشین پیغمبر اسلام صلى اللّه علیه و آله باشد زیرا مؤسسین این تبلیغات مى‌دانستند که اگر على علیه السلام خلیفه و جانشین رسول خدا صلى اللّه علیه و آله شود دیگر آنها نمى‌توانند از بیت المال مسلمین سوء استفاده کنند‌

سه رساله، ص: 63 -  65

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید