بدترین خصلتهاى مرد، بهترین خصلتهاى زنان

على (ع) مى‏فرمود: «بدترین خصلتهاى مرد، بهترین خصلتهاى زنان است و آنها عبارتند از: بخل، کبر و ترس، زیرا زن اگر بخیل باشد مال خود و همسرش را نگاه مى‏دارد و اگر متکبر باشد، حاضر نمى‏شود با کسى سخن نرم و شائبه دار بزند و اگر ترسو باشد از همه چیز بیمناک بوده و از خانه‏اش بیرون نمى‏رود و از رفتن به جایى که در معرض تهمت باشد به خاطر ترس از شوهرش پرهیز مى‏کند.»

                        راه روشن، فیض کاشانی ، جلد3، ص: 124

 

/ 0 نظر / 5 بازدید