تفاوت‏هاى دنیا و آخرت‏

 

جهان گذران کنونى از جهاتى چند با جهان آخرت تفاوت دارد. پاره‏اى از این تفاوت‏ها عبارت است از:

1. این جهان جنبه مقدماتى دارد و آن جهان جنبه غایى و هدف گونه؛

2. این جهان؛ جهان شدن، ساختن، کار و کِشتن است و آن جهان؛ جهان استقرار در شده‏ها، جهان درو کردن و بهره گرفتن از کرده‏ها و کِشته‏ها؛

3. در این جهان تغییر سرنوشت ممکن است اما در آن جهان ناممکن؛

4. این جهان محدود، گذران و موقت است و آن جهان پایدار، جاودان و بى‏نهایت؛

5. این جهان آکنده از خوشى و ناخوشى‏ها، ملایمت‏ها و ناملایمات است ولى آن جهان براى رستگاران لذت و بهجت وسرور خالص است و براى تبهکاران رنج و درد و عذاب خالص؛

6. ادراکات انسان در این جهان محدود و در پرده حجاب است، ولى در آن جهان حجاب‏ها مرتفع و درک و آگاهى انسان قوى‏تر، لطیف‏تر و نیرومندتر است. از همین‏رو لذت و رنج آن جهان نیز بسیار قوى‏تر و شدیدتر است.[1]

7. با توجه به آنچه آمد اهمیت نقش انبیا در رابطه با حیات جاودان روشن مى‏شود.

یکى از جهاتى که توجه به آن لازم است این که تفاوت بین محدود و نامحدود است و از همین‏رو برترى کارکردهاى فرا این جهانى دین نسبت به خدمات دنیوى آن بى‏نهایت مى‏باشد.

به هر روى کارکردهاى دین و انبیا در راستاى حیات جاوید آخرت را در چند بخش مى‏توان تلخیص نمود:

1. ترسیم دقیقى از چگونگى جهان آخرت و مراحل و مراتب و منازل و قواعد و قوانین حاکم بر آن؛

2. بیان نیازهاى فرا این جهانى بشر، امور موثر در نیک و بد سرنوشت اخروى و ارائه رهنمودهاى جامع و کامل در جهت رسیدن به بهترین خیر و سعادت پایدار ابدى؛

3. یادآورى پیاپى جهان آخرت و انگیزش لازم در جهت حرکت به سمت صلاح آخرت و ارائه هشدارهاى بجا و بى‏وقفه نسبت کجروى‏ها و تباهى‏هاى سرنوشت سوز؛

4. بیان موانع راه سعادت و چگونگى مواجهه و فراز آمدن در برابر آنها؛

5. تنظیم امور جهان به گونه‏اى که افزون بر خیر و صلاح این جهان ناظر به خیر و سعادت جاودان آخرت باشد.[2]

چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، ص:49 -  50

 

 


[1] ( 1). جهت آگاهى بیشتر بنگریید:

الف. شهید مطهرى، زندگى جاوید یا حیات اخروى، ص 33 و 34.

ب. همو، معاد، تهران: صدرا.

ج. همو، یادداشت‏ها، ج 7، ص 151 و 152 قم: صدرا

[2] ( 1). این یکى از مهمترین کارکردهاى نظام زندگى ارائه شده توسط انبیاء الهى و امتیاز بنیادین آن نسبت به نظام‏هاى سکولار است.

جهت آگاهى بیشتر بنگرید: حمید رضا شاکرین، سکولاریسم، کانون اندیشه جوان

/ 0 نظر / 3 بازدید