در تقوى و پرهیزکارى‏

1- امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: عمل با تقوا اندک به حساب نمى‏آید، چگونه اندک باشد عملى که پذیرفته شود.

2- مفضل بن عمر گوید: در خدمت امام صادق سخن از اعمال به میان آمد، من‏ گفتم: عمل من بسیار اندک و ضعیف است، حضرت فرمود: آرام باش و از خدا استغفار کن، سپس به من فرمود: عمل اندک با تقوى بهتر از عمل زیاد بدون تقوى مى‏باشد. گفتم عمل زیاد بدون تقوا چگونه است؟ فرمود: مثلا مردى اطعام مى‏کند و با همسایگانش نیک رفتارى مى‏نماید و از مهمان و واردین به خوبى پذیرائى مى‏کند ولى چون دربى از حرام به رویش گشوده شود از آن داخل مى‏گردد (یعنى با همه کارهاى خوبش چون کار حرامى پیش آید از آن پرهیز نمى‏کند) و این عبارت از عمل بدون تقوا است، ولى مردى چنین کارهائى را ندارد اما چون دربى از حرام برویش گشوده شود داخل نمى‏گردد.

3- یعقوب بن شعیب گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى‏فرمود: خداوند بنده‏اى را از ذلت گناهان به عزت پرهیزکارى منتقل نمى‏کند مگر اینکه او را بدون مال بى‏نیاز مى‏سازد، و بدون رعیت و عشیره عزیز مى‏گرداند، و بدون ارتباط با بشرى مانوس مى‏کند.

4- در روایت است که از گفتار رسول خدا (ص) این بود که مى‏فرمود: بهترین توشه تقوا است.

5- هیثم بن واقد گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى‏فرمود: کسى را که خداوند از ذلت معصیتها به عزت تقوا بیرون آورد بدون ثروت بى‏نیازش مى‏کند، و بدون عشیره عزیزش مى‏گرداند، و بدون یارى مانوسش مى‏سازد. و هر که از خدا بترسد خداوند همه را از او مى‏ترساند (هیبت و عظمتى به او مى‏بخشد که همه را در مقابل او خاضع و زبون مى‏گرداند) و هر که از خدا نترسد خداوند او را از همه چیز مى‏ترساند (چون کسى از خدا نترسد اتکاء و اعتمادش از خدا بریده گردد و در نتیجه ضعف و ناتوانى از همه کس واهمه پیدا مى‏کند) و هر که به روزى اندک از خدا راضى شود خدا نیز از عمل اندک او راضى مى‏شود، و هر که از کسب معاش شرم نکند (و تکبر و خود پسندى مانع از کار و کوشش او نگردد) تحصیل روزیش آسان مى‏شود و عیالش در نعمت قرار مى‏گیرند، و هر که در دنیا پارسائى کند خداوند حکمت را در قلبش جارى گردانیده و زبانش را (در بیان حکمت و حق) گویا مى‏کند و در نارسائى و عیوب دنیا و مرض و داروى آنها بر او بصیرت و بینائى مى‏دهد، و او را به سلامتى از دار دنیا به خانه خوش و سالم آخرت بیرون مى‏برد.

6- ولید بن عباس گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى‏فرمود: حسب و برازندگى و افتخار به کردار است و شرافت به مال است و کرامت به تقوا است.

7- حضرت امیر علیه السلام در ضمن خطبه‏اى در نهج البلاغه مى‏فرماید: آگاه باشید که لغزشها و گناهان مانند اسبان چموش و نافرمانبریند که اهلش بر آنها سوار شده‏اند و لجامهایشان گسیخته گشته است و آنان را بسوى آتش مى‏افکنند. آگاه باشید که پرهیزکارى مانند شتران رام و فرمانبریند که اهل تقوى بر آنان سوار شده و لجامشان بدست آنان داده شده که آنان را بسوى بهشت برانند.

8- و باز مى‏فرماید: پرهیز کن خدا را اگر چه اندک باشد، و قرار بده میان خود و خدایت پرده‏اى اگر چه نازک باشد (گستاخى و پرده‏دارى را در کثرت انجام معصیت و گناه به نهایت نرسان).

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:104 -  106

 

________________________________________
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن - صحت، على، جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، 1جلد، انتشارات ناس - تهران، چاپ: اول، 1364ش.

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
کوچه

سلام بسیار زیبا بود التماس دعا[گل]