نامحرم شدن مادر زن ..........

برخی تصور می کنند با طلاق دادن همسر ، مادر زن نا محرم می شود و یا با جدا شدن زن از پدر ، آن مادر زن هم به پدر نا محرم می شود و هم بر پسران او در صورتی که تصور اشتباهی است مادر زن همچنان محرم است و نیز زن بابا بعد از طلاق گرفتن ، به بچه های آن پدر محرم است .

/ 0 نظر / 6 بازدید