العلم = دانش‏

 

1 - عن ابراهیم بن عبد الحمید، عن ابی الحسن موسى علیه السّلام: فی حدیث قال النّبىّ (ص): إنّما العلم ثلاث‏ «1»: آیة محکمة، أو فریضة عادلة، أو سنّة قائمة، و ما خلاهنّ فهو فضل.

الکافى 1/ 32 الوسائل 18/ 26

- از ابراهیم بن عبد الحمید از حضرت ابو الحسن موسى بن جعفر (ع) نقل شده که پیامبر (ص) در حدیثى فرمود: دانش، تنها سه چیز است: برهانى استوار، یا فریضه‏اى شایسته، یا روشى پایدار. و هر چه جز اینهاست فضیلت است.

2 - قال علیّ علیه السّلام: العلم ثلاثة: الفقه للأدیان و الطّبّ للابدان، و النّحو للّسان.

البحار/ 78/ 45

- على (ع) فرمود: علم بر سه نوع است: علم فقه در رابطه با ادیان، و علم پزشکى در ارتباط با بدنها، و علم نحو در رابطه با زبان.

3 - قال علیّ علیه السّلام فی حدیث: ..... و العلم علمان، علم الادیان و علم الأبدان فبعلم الأدیان حیاة النّفوس و بعلم الأبدان حیاة الأجساد و اعلم انّ الادیان اشرف من الأبدان و حراسة الأدیان أوجب من حراسة الأبدان ... الحدیث‏ الاثنا عشریة/ 41

- على (ع) در حدیثى فرمود: ... و علم بر دو گونه است: علم دین و علم بدن. حیات روح بوسیله علم دین، و حیات جسد بواسطه علم بدن است، و بدان که دین بر جسد شرافت دارد و نگهدارى دین از نگهدارى بدن لازم‏تر است ...

4 - عن علیّ علیه السّلام: العلم علمان مطبوع و مسموع و لا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع.

نهج البلاغة (فیض)/ 1235 (الصّالح)/ 534

- از على (ع) نقل شده است: علم بر دو نوع است: علم فطرى و علمى که شنیدنى است. اگر علمى فطرى نباشد علم شنیدنى بى‏فایده است.

5 - عن علیّ علیه السّلام: العلم محیی النّفس و منیر العقل و ممیت الجهل.

غرر الحکم/ 68

- از على (ع) نقل شده است: دانش، روح را زنده مى‏کند و به عقل نور مى‏بخشد و نادانى را از بین مى‏برد.

6 - عن علیّ علیه السّلام: العلم کنز عظیم لا یفنى.

غرر الحکم/ 43

- از على (ع) نقل شده است: دانش، گنج بزرگى است که تمام‏شدنى نیست.

7 - عن علیّ علیه السّلام: العلم یهدی إلى الحقّ.

غرر الحکم/ 60

- از على (ع) نقل شده است: دانش، (آدمى) را به سوى حقیقت رهبرى مى‏کند.

8 - عن علیّ علیه السّلام: العلم خیر دلیل.

غرر الحکم/ 26

- از على (ع) نقل شده است: دانش، بهترین راهنماست.

9 - عن علیّ علیه السّلام: العلم یدلّ على العقل فمن علم عقل.

غرر الحکم/ 68

- از على (ع) نقل شده است: دانش، نشانه عقل است. هر که دانا گردید عاقل خواهد بود.

10 - عن علیّ علیه السّلام: العلم جمال لا یخفى و نسب لا یجفى.

غرر الحکم/ 54

- از على (ع) نقل شده است: دانش، زیبایى اى پنهان نشدنى و رابطه‏اى ناگسستنى است.

11 - عن علیّ علیه السّلام: لا عزّ أشرف من العلم.

غرر الحکم/ 840

- از على (ع) نقل شده است: هیچ عزّتى شریف‏تر از دانش نیست.

12 - عن الرّضا عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه‏

و آله: العلم خزائن و مفاتیحه السّؤال فاسألوا یرحمکم اللَّه فإنّه یوجر فیه اربعة: السّائل و المعلّم و المستمع و المحبّ لهم.

الخصال 1/ 245 عیون اخبار الرضا 2/ 28

- از امام رضا (ع) از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود:

دانش، گنجینه‏هائى است که کلید آن پرسش است. بنا بر این سؤال کنید تا خدا شما را مورد رحمت قرار دهد، زیرا در رابطه با دانش به چهار کس پاداش مى‏دهند: به سئوال‏کننده و آموزگار و شنونده و دوستدار آنان.

13 - عن علیّ علیه السّلام: مجلس العلم روضة الجنّة.

الاثنا عشریة/ 22

- از على (ع) نقل شده است: مجلس دانش، باغ بهشت است.

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص:49 -  51

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید