زنان قرآنى‏

بدان که خداى حکیم در قرآن مجید بنحو کنایه بوجود 12 نفر زن اشاره فرموده بدین شرح:

یکم: منظور از آیه 35 سوره بقره که میفرماید: اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ حضرت حواء است.

دوم و سوم: منظور از آیه 10 سوره تحریم که میفرماید: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ زن نوح و زن لوط میباشد.

چهارم: منظور از آیه 11 سوره تحریم که میفرماید: إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ آسیه زن فرعون میباشد.

پنجم: منظور از آیه 71 سوره هود که میفرماید: وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ ساره زن حضرت ابراهیم است.

ششم: منظور از آیه 6 سوره انبیاء که میفرماید: وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ‏، زن حضرت زکریا است.

هفتم: منظور از آیه 51 سوره یوسف که میفرماید: الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ‏ زلیخا میباشد.

هشتم: منظور از آیه 84 سوره انبیاء که میفرماید: وَ آتَیْناهُ أَهْلَهُ‏، اهل و عیال حضرت ایوب است.

نهم: منظور از آیه 23 سوره نمل که میفرماید: إِنِّی وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ‏ بلقیس میباشد.

دهم: منظور از آیه 27 سوره قصص که میفرماید: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ‏، زوجه حضرت موسى است.

یازدهم و دوازدهم: منظور از آیه 2 سوره تحریم که میفرماید: وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلى‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً، حفصه و عایشه میباشد.

سیزدهم: منظور از آیه 8 سوره و الضحى که میفرماید: وَ وَجَدَکَ عائِلًا حضرت خدیجه کبرى است.

چهاردهم: منظور از آیه 19 سوره الرحمن که میفرماید: مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ‏، حضرت فاطمه زهراء میباشد.

(مترجم گوید: اول این حدیث تعداد زنان سابق الذکر را 12 نفر نگاشته ولى شماره که میکنیم تعداد آنان بچهارده نفر میرسد، ففیه ما فیه).

سپس خداى حکیم خصلتهاى آنان را شرح داده و فرموده: حضرت حواء توبه کرد، چنان که در سوره اعراف، آیه 22 میفرماید: قالا رَبَّنا ظَلَمْنا.

راجع بشوق آسیه میفرماید: رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً.

در باره مهمان‏نوازى ساره میفرماید: وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ راجع بعقل بلقیس میفرماید: إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً. در باره حیاء زوجه حضرت موسى میفرماید:

فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِی عَلَى اسْتِحْیاءٍ.

راجع باحسان حضرت خدیجه کبرا میفرماید: وَ وَجَدَکَ عائِلًا فَأَغْنى‏. در باره نصیحت و اندرز بعایشه و حفصه در آیه 32 سوره احزاب میفرماید: یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَ‏ تا آنجا که فرموده: وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‏.

راجع بعصمت حضرت فاطمه اطهر در آیه 61 سوره آل عمران میفرماید:

وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ‏.

زندگانى حضرت زهرا علیها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) / ترجمه نجفى، ص: 39

 

/ 0 نظر / 6 بازدید