ابزار و وسیله آرامش‏ «1»

 در قرآن چند چیز وسیله‏ى آرامش معرّفى شده است که نمونه‏هایى از آن را مى‏آوریم:

الف) یاد خدا. «ألا بذکر اللّه تطمئنّ القلوب» «2» آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرام مى‏گیرد.

ب) دعاى پیامبر صلى الله علیه و آله. «ان صلاتک سکن لهم» «3» درود ودعاى تو براى مردم آرام‏بخش است.

______________________________
(1). ذیل آیه 61 سوره غافر            (2). رعد، 28                       (3). توبه، 103

ج) امدادهاى غیبى. «هو الذّى انزل السکینة فى قلوب المؤمنین» «1» او کسى است که آرامش را در دل‏هاى مؤمنان نازل کرد.

د) همسر. «لتسکنوا الیها» «2» خداوند براى شما همسر قرار داد تا به نزد او آرامش یابید.

ه) خانه. «الذّى جعل لکم من بیوتکم سکنا» «3» کسى که براى شما از خانه‏هایتان محل آرامش قرار داد.

و) شب، که زمانى مناسب براى آرمیدن و آسایش است. «جعل لکم الیل لتسکنوا فیه»

                                                                 چهار صد نکته از تفسیر نور، ص: 323

______________________________
(1). فتح، 4                             (2). روم، 21                                (3). نحل، 80

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید