معیار ریش ....................................

** تراشیدن ریش بنابر احتیاط حرام است و اجرتی که آرایشگر بابت تراشیدن ریش می گیرد حرام است .

                                                                 رساله نوین ، ج3 س 336و 328 .

** سؤال :

معیار ریش از نظر کوتاهی و بلندی چه مقدار است ؟

** جواب :

حد معینی ندارد بلکه معیار این است که عرفا برآن ریش صدق کند .

                                                      اجوبه استفتائات ، ج 2 ، ص 115 .

** سؤال :

بعضی از مردان موهای چانه خود را باقی گذاشته و باقیمانده را می تراشند این کار چه حکمی دارد .

** تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد .

                                                             اجوبه الاستفتائات ، ج2 ، س 377 .

/ 0 نظر / 9 بازدید