ارزش معنوى آیة الکرسى‏

عن رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم انّه قال: انّ اعظم آیة فی القرآن آیة الکرسىّ.

رسول اکرم فرموده است: بزرگترین آیه در قرآن کریم، آیة الکرسى است.

عن علىّ علیه السّلام قال: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله‏ یقول یا علىّ .... سیّد الکلام القرآن و سیّد القرآن البقرة و سیّد البقرة آیة الکرسىّ یا علىّ انّ فیها لخمسین کلمة فی کلّ کلمة خمسون برکة.

رسول اکرم (ص) ضمن حدیثى بعلى علیه السّلام فرمود: قرآن کلام برتر و بزرگ است و سوره بقره سید قرآن و آیة الکرسى سید بقره است، سپس فرمود در آیة الکرسى پنجاه کلمه است و در هر کلمه پنجاه برکت و خیر وجود دارد.

عن علىّ علیه السّلام انّه قال: لو تعلمون ما فیها لما

ترکتموها على حال انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله قال:

اعطیت آیة الکرسىّ من کنز تحت العرش لم یؤتها نبىّ قبلى.

على علیه السّلام فرمود: اگر از آثار معنوى این آیه شریفه آگاه مى‏بودید در هیچ حال، آن را ترک نمیکردید. پیغمبر اکرم فرمود: آیة الکرسى از گنجینه‏اى در زیر عرش بمن عطا شده است و قبل از من بهیچ پیغمبرى چنین عطائى نشده است.

عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال: انّ لکلّ شى‏ء ذروة و ذروة القرآن آیة الکرسىّ.

امام صادق علیه السّلام فرمود: براى هر چیز فرد برتر و نقطه اعلا وجود دارد و آیة الکرسى اعلا و برتر قرآن شریف است.

معنى کرسى، عرش‏

عن حفص بن غیاث قال: سئلت ابا عبد اللَّه علیه السّلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ‏ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏ قال: علمه.

حفص بن غیاث میگوید: از امام صادق علیه السّلام از گفته خداوند وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏ سؤال کردم. در جواب فرمود: علم خداوند است.

عن المفضّل بن عمر قال: سئلت ابا عبد اللَّه علیه السّلام عن العرش و الکرسى ما هما فقال (ع): ... العرش هو العلم الّذى اطلع اللَّه علیه انبیائه و رسله و حججه و الکرسى هو العلم الّذى لم یطلع اللَّه علیه احدا من انبیائه و رسله و حججه.

مفضّل بن عمر از امام صادق علیه السّلام سؤال کرد عرش و کرسى چیست؟ در جواب فرمود: عرش، علمى است که خداوند انبیاء و پیامبران و حجت‏هاى خود را از آن آگاهى داده است، و کرسى علمى است که اختصاص بذات اقدس الهى دارد و هیچ یک از پیامبران و حجج خود را از آن آگاه نساخته است.

عن الفضیل بن یسار قال: سألت ابا عبد اللَّه علیه السّلام عن قول اللَّه جل و عزّ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏ فقال: یا فضیل کلّ شى‏ء فی الکرسىّ. السّموات و الارض.

و کلّ شى‏ء فی الکرسى.

فضیل بن یسار میگوید: از امام صادق علیه السّلام معنى‏ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏ را سؤال کردم در جواب فرمود:

همه چیز در کرسى است. آسمانها و زمین و تمام اشیاء در کرسى قرار دارند.

روى الاصبغ بن نباتة انّ علیّا علیه السّلام قال: انّ السّموات و الارض و ما فیها من مخلوق فی جوف الکرسىّ.

اصبغ بن نباته از على علیه السّلام حدیث کرده است که فرموده:

آسمانها و زمین و تمام مخلوقاتى که در آنها هستند همه در داخل کرسى قرار دارند.

عن زرارة عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام‏ فی قول اللَّه وسع کرسیّه السّموات و الارض قال ابو عبد اللَّه (ع): السّموات و الارض و جمیع ما خلق اللَّه فی الکرسىّ.

زرارة از امام صادق علیه السّلام حدیث کرده است که فرمود: آسمانها و زمین و تمام آفریده‏هاى خداوند در کرسى است.

عن زرارة بن اعین قال: سألت ابا عبد اللَّه علیه السّلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ‏ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏ السّموات و الارض وسعن الکرسىّ او الکرسىّ وسع السّموات و الارض؟ فقال: انّ کلّ شى‏ء فی الکرسىّ.

زراره از امام صادق علیه السّلام از معنى این جمله آیة الکرسى سؤال کرد: که آیا آسمانها و زمین گنجایش کرسى را دارند، یا آنکه کرسى ظرفیّت پذیرش تمام آسمانها و زمین را دارد؟ امام علیه السّلام در جواب فرمود:

همه چیز در کرسى است، یعنى کرسى گنجایش آسمانها و زمین را دارد.

عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام انّه قال: ما السّموات و الارض عند الکرسىّ الّا کحلقة خاتم فی فلاة و ما الکرسىّ عند العرش الّا کحلقة فی فلاة.

امام صادق علیه السّلام فرموده است: تمام آسمانها و زمین در مقابل کرسى همانند یک حلقه انگشترى است که در بیابان پهناورى افتاده باشد، و این کرسى بزرگ و با عظمت در مقابل عرش عظیم الهى نیز مانند حلقه‏اى در صفحه بیابان است.

عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال: العرش فی وجه هو جملة الخلق و الکرسىّ وعاؤه.

امام صادق علیه السّلام فرموده است: عرش به یک بیان مجموعه جهان هستى و سراسر کاخ آفرینش است و کرسى ظرف آن مجموعه است.

 

الحدیت-روایات تربیتى، ج‏1، ص: 25

 

/ 0 نظر / 11 بازدید