زیبایی کی می آید ..........

زیبای زمانی می آید که چادر آرامش جوانه می زند و غنچه ی عفاف شکفته می شود . 

زیبایی زمانی می آید که حقیقت حجاب متولد می شود . زیبایی زمانی می آید که انسانیت باریده و باغچه ی عفاف  تو را به مهمانی فرا می خواند .

زیبایی زمانی آید که باران ایمان در چمنزار سینه ها می چکد .

زیبایی زمانی می آید که آواز خداوند در زلالی لاله های گوشم طنین انداز می شود .

زیبایی زمانی می آید و تو با تبسم ، آیه های خداوند را در دشت سینه ات تلاوت می کنی .

زیبایی آمده و تو با شرفت ، سوار بر زورق شبنم زده ی ایمان می شوی ،  در دریای زیبایی می رانی و وقار صید می کنی .

و دریغا بر من که راکد ماندهام و روحم را در خود آرایی و ناز و کرشمه های شیطانی آلوده ام و جرعه ای از این هدیه ی ناب الهی نمی نوشم .

                                                                                              پیام زن

حال می دانی چرا اشخاصی به این نوع از حیا که داشتن حجاب درست که برابر با آبروی خود و خانواده خواهد بود اهمیت نمی دهند  .برای روشنتر شدن این نوع از  حیا به احادیث ذیل دقت کنید که چه زیبا آمده است :

 در حدیث مى‏خوانیم که: «الحیاء مفتاح کل خیر» «1»؛ «حیا کلید همه خوبیهاست».

______________________________
(1) غررالحکم‏

باز در حدیث مى‏خوانیم که: «الحیاء یَصُد عن فعل القبیح» «1»؛ «حیا انسان را از کار زشت باز مى‏دارد».

در حدیث  دیگر مى‏خوانیم که: «على قدر الحیاء تکون العفة» «2»؛ «هرچه حیا بیشتر باشد، عفت بیشتر است».

می دانی حیا بقدرى اهمیت دارد که در حدیث آمده است: «لا ایمان لمن لا حیاء له» «3»؛ «اگر حیا نباشد، دین نیست.»

انسان باحیا، عیب خود را از مردم پنهان مى‏کند و به گناه اقرار نمى‏کند عدم ژوشش درست و به عبارت دیگر بد حجابی و بی حجابی نوعی اقرار به گناه و آشکار نمودن عیب خود به مردم واین بسیار بد است .

پس ای انسان عاقل عقل شریف را بکار ببر و با حجاب خود حیای خود را حفظ کن تا تو را متهم به بی حیایی که بسیار صفت بدیست نکنند .

1، 2 ، 3 : بحار ج 71  ، ص 362

           ((((((((((((((حقیر توصیه می کنم مجله پیام زن را  بخوانید )))))))))))))))))

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید