شهرسازى و تخریب و کُندى حرکت افلاک

مرحوم شیخ طوسى ، صدوق ، طبرسى و بعضى دیگر از بزرگان ، به نقل از ابو بصیر حکایت کنند:

رزوى حضرت ابوجعفر، امام محمّد باقر علیه السلام در جمع برخى از اصحاب فرمود:

هنگامى که قائم آل محمّد علیه السلام ظهور نماید و به شهر کوفه وارد شود، دستور مى دهد تا چهار مسجد از مساجد کوفه را تخریب نمایند، و دیوار و ساختمان سایر مساجد را کوتاه نمایند، تا برسد به آن مقدار ارتفاعى که در عهد پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله بوده است ، به طورى که بر هیچ ساختمانى از منازل و خانه ها إشراف نداشته باشد.

همچنین دستور مى دهد تا خیابان هاى اصلى شهرها از شصت ذرع - یعنى ؛ سى متر - کمتر نباشد و آنچه مسجد و عبادت گاه در مسیر توسعه خیابان ها باشد تخریب مى گردد.

و نیز تمامى پیش آمد ساختمان ها و بالکن هائى که مقدارى از فضاى جادّه ها را گرفته باشد؛ و نیز سکّو و پلّه هائى که قدرى از راهروها را اشغال کرده ، دستور مى دهد تا همه آن ها تخریب و اصلاح شود.

کلّیه بدعت ها و سنّت هاى نامشروع را باطل و نابود مى نماید و سنتّهاى حسنه سعادت بخش را جایگزین آن ها خواهد نمود.

تمامى شهرهاى قسطنطنیه و چین و دیلم را فتح و در قلمرو حکومت اسلامى درخواهد آورد.

و مدّت حکومت امام زمان (عجّ)، هفت سال به طول خواهد انجامید و پس از آن خداوند متعال آنچه را مقدّر نموده باشد واقع خواهد شد.

ابوبصیر که راوى این حکایت است ، گوید: از حضرت باقرالعلوم علیه السلام سؤ ال کردم : چگونه ممکن است این همه برنامه ها و فعّالیّت ها در مدّت هفت سال إجراء شود؟!

حضرت فرمود: خداوند متعال تمامى اءفلاک و کُرات را دستور مى دهد که از سرعت حرکت خود بکاهند تا زمان ، طولانى گردد؛ بنابر این روزگار و سال ها - در آن زمان ظهور حضرت صاحب الزّمان (عجّ) طولانى تر از الا ن خواهد بود.

سؤال کردم : منجّمین و ستاره شناسان گویند: اگر تغییرى در حرکت اءفلاک و ستارگان به وجود آید، فساد بر پا مى شود، آیا گفته آنان صحیح است ؟

امام علیه السلام فرمود: خیر صحّت ندارد، این گفتار زندیق ها و بى دین ها است ؛ ولیکن مسلمین چنین اعتقادى را ندارند، مگر نه این است که خداوند متعال ماه را براى پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله دو نیم کرد.

و حتّى قبل از پیغمبر اسلام ، خورشید براى حضرت یوشع علیه السلام از مسیر خود برگردانیده شد و هیچ فساد و خللى در نظام زمین و آسمان واقع نگردید.

سپس امام باقر علیه السلام اشاره نمود: به طولانى شدن زمان در قیامت براى محاسبه و بررسى اعمال بندگان -، که قرآن نیز به آن تصریح کرده است .

                                                                            نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 8 بازدید