قَسم خوردن‌

مسأله 494: اگر کسى به یکى از اسامى خداوند عالم مانند «خدا» و «اللّٰه» قسم بخورد که کارى را انجام دهد، یا ترک کند؛ مثلًا سوگند بخورد که دو رکعت نماز بخواند، واجب است به آن عمل کند.

مسأله 495: اگر عمداً به سوگندى که خورده است عمل نکند، باید کفّاره بدهد و کفّاره آن یکى از این سه چیز است:* آزاد کردن یک برده.* سیر کردن ده فقیر.* پوشاندن ده فقیر. و اگر هیچ‌کدام از این‌ها را نتواند انجام دهد، باید سه روز پى‌درپى روزه بگیرد.

مسأله 496: کسى که قسم مى‌خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ است.

احکام جوانان (فاضل)، ص: 185

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید