شیوع فساد از دو ناحیه‏

چنان که گفتیم، شیوع ظلم در چنین زمانى معلول هوى پرستى‏ها و خود کامگى‏هاى گروهى از حکام زمان مى‏باشد امّا نباید فراموش کنیم که بخشى از ظلم در جوامع بشرى معلول جدائى انسان‏ها از مکتب وحى وعمل نکردن به دستورات حیات بخش آن و فرورفتن در منجلاب‏هاى فساد و گناه مى‏باشد زیرا جامعه‏اى که افراد و آحاد آن مبتلا به گناه و فساد شده‏اند أثر وضعى آن تسلط اشرار است. با مراجعه به تاریخ مشاهده مى‏کنیم که در هر جامعه‏اى که فساد رواج یابد، اجانب و ستمگران و دیکتاتورها بر آن قوم سلطه پیدا مى‏کنند و به‏طور کلّى یکى از نقشه‏هاى شوم سلطه‏گران جهان خوار براى رسیدن به مقصود خود ترویج و تهاجم فرهنگى و شیوع فساد است و این حقیقت را پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وائمه اطهار علیهم السلام مکرّراً گوشزد نموده‏اند «1» که در اینجا به ذکر یک حدیث بسنده مى‏کنیم.

رسول خدا صلى الله علیه و آله مى‏فرماید: زمانى بر مردم خواهد آمد که صورت آنان صورت آدمى و دل‏هاى آنها دل‏هاى شیاطین است، همانند گرگهاى درنده خون یکدیگر را مى‏ریزند و از انجام کارهاى بد، خوددارى نمى‏کنند. پیروان خود را به شک و شبهه مى‏کشانند و اگر با آنان سخن بگوید به آنها دروغ خواهد گفت و اگر از نزد آنها برود، غیبت و بدگوئى آنها را مى‏کند، سنت واقعى پیامبر صلى الله علیه و آله نزد اینها بدعت‏ و بدعتهاى خودشان را سنت رسول خدا مى‏دانند و کسانى را که حلیم و بردبار هستند، خائن مى‏گمارند و بر عکس خائن را حلیم و بردبار مى‏شمارند صاحبان ایمان در بین آنها کوچک و حقیرند امّا فاسق در نزد آنها صاحب شرف و عظمت. بچه‏هاى آنان پاى از گلیم خود دراز نموده و باعث اذیت و آزار دیگران مى‏شوند و زنان آن‏ها بى‏پروا و بى‏باک، با خوى و خباثت خود، نزدیکان و اهل خود را به رنج مى‏آورد، پیران و سالخوردگان امر به معروف و نهى از منکر نمى‏کنند، پناه بردن به این مردم غیر از خوارى و اعتماد نمودن به آنها غیر از ذلت چیز دیگرى نیست در چنین زمانى خداوند باران رحمت خود را قطع نموده و موقعى باران مى‏فرستد که براى آنها سودى ندارد و نیز اشرار را بر آنها حاکم و امیر مى‏سازد که مردم را به بدترین و رنج آورترین کارها مى‏گمارند، بچه‏هاى آنها را مى‏کشند و زنانشان را به بیگارى وادار مى‏نمایند و در این هنگام نیکان دعا مى‏کنند، اما مستجاب نمى‏شود. «1»بدین ترتیب معصومین علیهم السلام به مردم هشدار داده‏اند که در صورت ارتکاب فساد و گناه، ظالم و دیکتاتور بر آنان مسلط مى‏شود.آن روزى که جوامع بشرى از یک سو در فساد و جدائى از عالم وحى و دیانت غوطه‏ور شده و از سوى دیگر، ظلم و ستم هر کاشانه و آشیانه را فراگیرد، ظهور حضرت مهدى علیه السلام نزدیک خواهد بود.

______________________________
(1). به روایاتى که وضع آخر الزمان را بیان مى‏کنند مراجعه شود.

                                    دوازده گفتار درباره حضرت مهدى ع، ص: 221

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید