کارکردهاى فرا اینجهانى‏

از مهمترین خدمات و حسنات دین آشناسازى انسان‏ها با جهان پس از مرگ است. اطلاعات دقیق و جامعى که انبیا در این عرصه ارائه کرده و راهنمایى‏هایى که براى نجات و رستگارى ابدى کرده‏اند از هیچ دانش و فلسفه‏ و معرفت بشرى به دست نمى‏آید. آنچه را که انبیا در این عرصه بهنگام، آسان و رایگان در اختیار بشر گذارده‏اند زمانى در تور تجربه بشرى مى‏افتد که کار از کار گذشته و همه فرصت‏ها براى بهسازى سرنوشت از دست رفته است. از این رو کارویژه‏هاى اخروى دین از جهات گوناگون با خدمات این جهانى تفاوت دارد.[1]

چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، ص: 48

 

 


[1] شاکریان، حمیدرضا، چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، 1جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: سوم، 1390.

/ 0 نظر / 9 بازدید