با فضیلت ترین مردم کیست ؟

فرمود سیّد ما رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله ایها النّاس بدرستى که پروردگار شما یک ست و پدر شما یکنفر است پس فضیلتى ندارد عرب بر عجم و عجم بر عرب و احمر بر اسود و اسود بر احمر مگر بسبب تقوى و پرهیزکارى چنان که بارى تعالى فرمود إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ‏ بدرستى که گرامى ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شما است (3) و نیز فرمود یک خصلت است که هر کس ملازمت کند آن را اطاعت کند او را در دنیا و آخرت و سود برد فایز شدن تقرب الهى را در بهشت گفتند آن چیست یا رسول اللَّه فرمود تقوى و پرهیزکارى پس هر که میخواهد عزیزترین مردم باشد تقوى پیشه کند و از خدا بپرهیزد و این آیه را تلاوت فرمود وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ‏ ترجمه ظاهر لفظ اینست که هر که بترسد از خدا و بپرهیزد از چیزهائى که خدا نهى فرموده حقتعالى مقرّر فرماید براى او راه بیرون شدنى و چاره در هر کار و امرى از امور دنیا و آخرت او و روزى دهد او را از جایى که گمان نداشته باشد و بخاطرش خطور ننموده باشد

 

نزهة النواظر / ترجمه معدن الجواهر، ص: 7

 

/ 0 نظر / 6 بازدید