الترغیب فی التزویج تشویق به ازدواج‏

******** وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى‏ مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ‏.

س 24- آیة 32

به مردان و زنانتان که همسر ندارند و نیز به بردگان و کنیزانتان همسر دهید، اگر نیازمند باشند خداوند آنان را از فضل و بخشش خود بى‏نیاز مى‏کند، و خداوند گشایش دهنده و داناست.

1 - قال صلّى اللَّه علیه و آله: النّکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی.

جامع الاخبار/ 118 تفسیر ابی الفتوح 4/ 34 البحار 103/ 220

- پیامبر خدا (ص) فرمود: ازدواج، سنّت من است. هر کس از سنّت من رویگردان شود از من نیست.

2 - قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: رکعتان یصلّیهما متزوّج أفضل من رجل عزب یقوم لیله و یصوم نهاره.

الوسائل 14/ 7

- پیامبر خدا (ص) فرمود: دو رکعت نماز که مرد همسردار مى‏گزارد، بهتر از قیام شبانه و روزه‏دارى مرد بى‏همسر است.

3 - قال ابو عبد اللَّه علیه السّلام: رکعتان یصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعة یصلّیها أعزب.

الکافی 5/ 328

- امام صادق (ع) فرمود: دو رکعت نماز که مرد همسردار مى‏گزارد بهتر است از هفتاد رکعت که مرد بى‏همسر انجام مى‏دهد.

4 - فی حدیث عن النّبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: و من عمل فی تزویج بین مؤمنین حتّى یجمع بینهما زوّجه اللَّه عزّ و جلّ من ألف امرأة من الحور، کلّ امرأة فی قصر من درّ و یاقوت ... الخبر.

البحار 76/ 368

- در حدیثى از پیامبر (ص) نقل شده است: هر کس براى ازدواج مرد و زن با ایمانى تلاش کند تا آن دو را با هم گرد آورد، خداوند هزار حوریه- که هر حوریه در کاخى از درّ و یاقوت است- به او تزویج خواهد کرد ...

5 - قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: المتزوّج النّائم أفضل عند اللَّه من الصّائم القائم العزب.

جامع الاخبار/ 118 البحار 103/ 221

- رسول خدا (ص) فرمود: مرد همسردارى که خواب است، نزد خدا بهتر از مرد بى‏همسرى است که در حال روزه به عبادت خدا ایستاده باشد

6 - عن الصادق عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: من تزوّج فقد أحرز نصف دینه فلیتّق اللَّه فی النّصف الباقی.

مکارم الأخلاق/ 198 البحار 103/ 219

- از امام صادق (ع) از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: هر که ازدواج کند، نیمى از دین خود را حفظ کرده است، باید در نیمه باقیمانده از خدا پروا کند.

7 - و قال صلّى اللَّه علیه و آله: من ترک التّزویج مخافة العیلة فلیس منّا.

المحجة البیضاء 3/ 53

- پیامبر (ص) فرمود: هر که از ترس تنگدستى ازدواج نکند از ما نیست.

8 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: من ترک التّزویج مخافة الفقر فقد أساء الظّنّ باللَّه.

مکارم الاخلاق/ 197 روضة المتقین 8/ 93 مستدرک الوسائل 2/ 544

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: هر که از ترس تنگدستى ازدواج نکند به خدا بد گمان شده است.

9 - قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: تناکحوا تناسلوا تکثّروا فإنّی أباهی بکم الأمم یوم القیامة و لو بالسّقط.

جامع الاخبار/ 118 تفسیر ابی الفتوح 1/ 300 البحار 103/ 220 المحجة البیضاء 3/ 53

- رسول خدا (ص) فرمود: ازدواج کنید و فرزندان خود را افزایش دهید. روز قیامت من به شما مردم- حتّى به بچّه سقط شده- بر سایر امّتها افتخار مى‏کنم.

10 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: أکثروا الولد أکاثر بکم الأمم غدا.

الکافی 6/ 2

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: فرزندان خود را افزایش دهید. فردا (ى قیامت) من به افزون بودن تعداد شما، بر سایر امّتها افتخار مى‏کنم.

11- فی حدیث عن أبی جعفر علیه السّلام: ... فإنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله قال: إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه إلّا تفعلوه تکن فتنة فی الأرض و فساد کبیر.

الوسائل 14/ 51 الکافی 5/ 327

- در حدیثى از امام باقر (ع) نقل شده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه کسى که از اخلاق و دین او راضى هستید نزد شما آمد، به او همسر دهید. اگر چنین نکنید روى زمین فتنه و فساد بزرگى به وقوع خواهد پیوست.

12 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: من سعادة المرء الزّوجة الصّالحة.

الکافی 5/ 327

- از امام صادق (ع) نقل شده که پیامبر خدا (ص) فرمود: از خوشبختى مرد، داشتن همسر شایسته است.

13 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: من سعادة الرّجل الولد الصّالح.

الکافی 6/ 3

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: از خوشبختى مرد، داشتن فرزند صالح است.

14 - عنه صلّى اللَّه علیه و آله انّه قال: إنّما المرأة قلادة فلینظر أحدکم ما یقلّد.

مستدرک الوسائل 2/ 535

- از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود: زن، گردن بند است.

باید هر یک از شما بنگرد به گردنش چه آویخته مى‏شود.

15 - عن الباقر علیه السّلام: حدّثنی جابر بن عبد اللَّه أنّ النّبیّ صلّى اللَّه علیه و آله قال: من تزوّج امرأة لمالها و کله اللَّه إلیه، و من تزوّجها لجمالها رأى فیها ما یکره، و من تزوّجها لدینها جمع اللَّه له ذلک.

الوسائل 14/ 31

- امام باقر (ع) فرمود: جابر بن عبد اللَّه براى من نقل کرد که پیامبر (ص) فرمود: هر که با زنى به خاطر مالش ازدواج کند خداوند او را به مال وى واگذار خواهد کرد، و هر که با او به خاطر زیبائى‏اش ازدواج نماید در او چیزى را که خوشایند او نیست خواهد دید، و هر که با وى به خاطر دینش ازدواج کند خداوند تمامى این مزایا را براى او جمع خواهد کرد.

16 - ... عن محمد بن أبی طلحة عن الصادق عن آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: إیّاکم و خضراء الدّمن، قیل یا رسول اللَّه! و ما خضراء الدّمن؟ قال صلّى اللَّه علیه و آله: المرأة الحسناء فی منبت السّوء.

تفسیر نور الثقلین 3/ 598 الشهاب/ 16 الوسائل 14/ 9 البحار 103/ 232

- از محمّد بن ابى طلحه از امام صادق (ع) از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: از سبزه‏هائى که بر مزبله‏ها مى‏روید پرهیز کنید. گفتند: اى پیامبر خدا! سبزه‏هائى که بر مزبله‏ها مى‏روید چیست؟ فرمود: زن زیبائى که در خانواده بدى رشد یافته است.

17 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه‏ و آله: شارب الخمر لا یزوّج إذا خطب.

الکافی 5/ 348

- از امام صادق (ع) نقل شده که پیامبر خدا (ص) فرمود: به شرابخوار هر گاه خواستگارى کند همسر داده نمى‏شود.

18 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: قول الرّجل للمرأة: إنّی أحبّک لا یذهب من قلبها أبدا.

الکافی 5/ 569

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: اگر مردى به همسرش بگوید: «ترا دوست دارم» این سخن هرگز از یاد زن نمى‏رود.

19 - عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته.

الکافی 5/ 336

- از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: از خوشبختى مرد است که دخترش در خانه او عادت نشود.

 

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص:429 -  433

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید