زمان و مکان ظهور حضرت مهدی ( عج )

سالى که امام زمان (ع) در آن قیام مى‏کند: شیخ مفید به سند خود از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: قائم جز در سالهاى فرد ظهور نمى‏کند. سال یک یا سه یا پنج یا هفت یا نه. و

از باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: قائم در سالهاى فرد ظهور مى‏کند نه، یک، سه و پنج.

(1) روزى که قائم در آن ظهور مى‏کند: مفید به سند خود از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در شب بیست و سوم (چنان که از روایات گذشته استفاده مى‏شود، مقصود بیست و سوم ماه رمضان است) نام قائم را صدا مى‏زنند و او در روز عاشورا، روز شهادت حسین بن على، قیام مى‏کند. گویى او را در روز دهم ماه محرم مى‏بینم که میان رکن و مقام ایستاده است.

جبرئیل در سمت راست اوست و بانگ مى‏زند: بیعت براى خدا پس هواداران و پیروان وى از اطراف زمین به سوى او گرد مى‏آیند تا با وى بیعت کنند. پس او زمین را از عدل و داد پر مى‏کند چنان که از ظلم و ستم پر شده باشد.

(2) صدوق در خصال به سند خود از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: قائم ما اهل بیت، در روز جمعه خروج مى‏کند و در روایت دیگر آمده است: او در روز شنبه ظهور مى‏کند.

جمع بین این دو روایت این گونه ممکن است که آغاز خروج وى روز جمعه و ظهور او بین رکن و مقام و بیعت با وى در روز شنبه است. چنان که امام باقر (ع) نیز بدان اشاره کرده و فرموده است: گویى من قائم را در روز عاشورا، روز شنبه مى‏بینم که میان رکن و مقام ایستاده و جبرئیل پیشاپیش اوست و فریاد مى‏زند: «بیعت براى خدا».

سیره معصومان ،ج‏6،ص:403

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید