عوامل زوال دولت

1 - ظلم ، همانطور که عدالت موجب بقای دولت است  ، ظلم در زوال آن تأثیر دارد.

2 – استبداد ،

3 - تجمل پرستی و تن آسایی ، چرا که تجمل پرستی دین را که عنصری محکم در ایجاد استحکام ، همبستگی، تعلق خاطر ، شجاعت ، فداکاری ، ایثار و ...و نیز اخلاق نیکو را از بین می برد .

4 – تفرقه موجب فروپاشی و گسیختگی اقتدار دولت می شود .

6 – دوری حاکمان  از مردم  ، چرا که موجب عدم آگاهی آ نان از مسائل و مشکلات جامعه می شود .

6 – شرکت مسؤلان در تجارت و تولید ، وقتی زمامداران وارد تجمل پرستی شدند نیاز بیشتری به در آمد دارند .

                                                سیری در نظریه های انقلاب

 

/ 0 نظر / 3 بازدید