عاقبت هجر

هجر ، آتش عشق را تیزتر و وصال آن را قویتر می سازد .
شاعر می گوید :
وعده وصل چون شود نزدیک
آتش عشق تیزتر گردد.
من می گویم :
مهدیا کی می شود این هجران به وصال .......................................................
............................................
تا من این ...
شما چی ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید