حورالعین و زنان بهشتى

پرسش: قرآن هر گاه در مقام بیان نعمت‏هاى بهشتى است، از حور العین سخن به میان آورده، ولى در سوره انسان با این که از نعمت‏هاى بهشتى یاد شده، ولى ازحور العین و زنان بهشتى سخنى به میان نیامده است، علت چیست؟

پاسخ: برخى از دانشمندان چنین استفاده کرده‏اند که عدم ذکر حورالعین در این سوره، با این ویژگى که در مقام بیان نعمت‏هاى متعددى از بهشت است، به جهت مقام و منزلت حضرت فاطمه‏زهرا علیها السلام مى‏باشد؛ چرا که شأن نزول این سوره درباره حضرت على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و فضه خادم آن‏هاست؛ و خدا براى حفظ شأن حضرت فاطمه‏زهرا علیها السلام و احترام به او، در این سوره سخنى از حورالعین به میان نیاورده است.

                        پرسمان قرآنى زن، ص: 154

/ 0 نظر / 5 بازدید