آدم علیه السّلام و داستان بهشت‏ در نهج البلاغه

 

سپس خداوند آدم را در خانه‏اى مسکن داد که زندگى در آن گوارا بود. جایگاه او را امن و امان بخشید و او را از شیطان و دشمنى او ترساند. (1701- 1685) پس شیطان او را فریب داد، بدان علّت که از زندگى آدم در بهشت و هم نشینى او با نیکان حسادت ورزید. (1710- 1702) پس آدم علیه السّلام یقین را به تردید، و عزم استوار را به گفته‏هاى ناپایدار شیطان فروخت (1716- 1711) و شادى خود را به ترس تبدیل کرد، که فریب خوردن براى او پشیمانى آورد (1723- 1717) آنگاه خداى سبحان در توبه را بر روى آدم گشود و کلمه رحمت، بر زبان او جارى ساخت و به او وعده بازگشت به بهشت را داد. (1739- 1724) آنگاه آدم را به زمین، خانه آزمایش‏ها و مشکلات، فرود آورد، تا ازدواج کند، و فرزندانى پدید آورد (1747- 1740)، و خداى سبحان از فرزندان او پیامبرانى برگزید.

نهج البلاغة / ترجمه دشتى، ص: 39

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید