طلب العلم = طلب دانش‏

1 - ... عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: طلب العلم فریضة على کلّ مسلم، الا انّ اللَّه یحبّ بغاة العلم‏ «1».

البحار 1/ 172 جامع احادیث الشیعة 1/ 88 الکافی 1/ 30

- از امام صادق (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. بدانید که خدا طلب‏کنندگان دانش را دوست دارد.

2 - قال النبیّ صلّى اللَّه علیه و آله: اطلبوا العلم و لو بالصّین فإنّ طلب العلم فریضة على کلّ مسلم.

الوسائل 18/ 14 البحار 1/ 180 جامع احادیث الشیعة 1/ 88

- پیامبر (ص) فرمود: دانش طلب کنید هر چند در چین باشد، زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است.

3 - عن ابی جعفر علیه السّلام قال: تفقّهوا فی الحلال و الحرام و إلّا فأنتم أعراب.

الفصول المهمة/ 275 المحاسن 1/ 227 البحار 1/ 214

- از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: حلال و حرام را فرا گیرید و گر نه بادیه‏نشین خواهید بود.

4 - عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللَّه علیه السّلام یقول: اکتبوا فإنّکم لا تحفظون حتّى تکتبوا.

الکافی 1/ 52 الوسائل 18/ 56

- ابو بصیر مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى‏فرمود: بنویسید، زیرا تا چیزى را ننویسید حفظ نمى‏کنید.

5 - عن عبید بن زرارة قال: قال الصادق علیه السّلام: احتفظوا بکتبکم فإنّکم سوف تحتاجون إلیها.

الکافی 1/ 52 مشکاة الانوار/ 142 الوسائل 18/ 56

- از عبید بن زراره نقل شده که امام صادق (ع) فرمود: نوشته‏هاى خود را نگاه دارید، زیرا به آنها نیازمند خواهید شد.

6 - عن علیّ علیه السّلام: الکتب بساتین العلماء.

غرر الحکم/ 33

- از على (ع) نقل شده است: کتابها باغهاى دانشمندان هستند.

7 - عن معاویة بن وهب قال سمعت أبا عبد اللَّه علیه السّلام یقول: اطلبوا

العلم و تزیّنوا معه بالحلم و الوقار و تواضعوا لمن تعلّمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم و لا تکونوا علماء جبّارین فیذهب باطلکم بحقّکم.

الکافی 1/ 36 المحجة البیضاء 1/ 157

معاویة بن وهب مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى‏فرمود:

دانش طلب کنید و آن را با بردبارى و وقار آراسته سازید، و در برابر کسى که به او دانش مى‏آموزید و نیز در برابر آنکه از او دانش فرا مى‏گیرید فروتنى کنید، و دانشمندانى سرکش مباشید که نادرستى شما درستیتان را از بین مى‏برد.

8 - عن علی (ع): اطلبوا العلم ترشدوا.

غرر الحکم/ 130

- از على (ع) نقل شده است: دانش طلب کنید تا به راه راست هدایت شوید.

9 - عن ابن ابی عمیر عن العلاء بن محمد، قال: قال ابو عبد اللَّه و ابو جعفر علیهما السّلام: لو أتیت بشابّ من شباب الشّیعة لا یتفقّه لأدّبته.

المحاسن 1/ 228 البحار 1/ 214

- از ابن ابى عمیر از علاء بن محمّد نقل شده که امام صادق (ع) و امام باقر (ع) فرمود: اگر جوانى از جوانان شیعه را که در جستجوى دانش نیست نزد من بیاورند او را تأدیب خواهم کرد.

10 - عن الصادق علیه السّلام: لوددت أنّ أصحابی ضربت رؤوسهم بالسّیاط حتّى یتفقّهوا.

الکافى 1/ 31 جامع احادیث الشیعة 1/ 93

- از امام صادق (ع) نقل شده است: دوست داشتم با تازیانه بر سر یاران من مى‏زدند تا دانش فرا گیرند.

11 - عن علیّ علیه السّلام: العالم الّذی لا یملّ من تعلّم العلم.

غرر الحکم/ 47

- از على (ع) نقل شده است: دانشمند کسى است که از آموختن دانش افسرده نمى‏شود.

12 - عن علیّ علیه السّلام: مجالسة الحکماء حیاة العقول و شفاء النّفوس.

غرر الحکم/ 768

- از على (ع) نقل شده است: همنشینى با اهل حکمت، مایه حیات عقل‏ها و درمان روانها است.

 

الحکم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص:51 -  54

 

/ 0 نظر / 8 بازدید