کتابهای خدا شناسی:

الف) کتابهایی که برای سطح تا حدودی ابتدایی توصیه می‌شود عبارت است از:
1. مجموعة درسهایی از قرآن، شامل مباحث توحید، عدالت، نبوت، امامت، محسن قرائتی, مؤسسة در راه حق.
2. آموزش عقاید, مصباح یزدی، محمد تقی, انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
3. الهیات و معارف اسلامی،آیت الله جعفر سبحانی، انتشارات مؤسسه امام صادق(ع).
ب) کتابهایی که برای سطح متوسط توصیه میگردد عبارت است از:
1. آموزش کلام اسلامی در دو مجلد از محمد سعیدیمهر، انتشارات طه، دارای خصوصیات کلاسیک بودن، روان بودن، و داشتن خلاصه و چکیدة هر بحث، کتابی است بسیار مفید و کامل و متقن برای سطح دانشجو.
2. معارف قرآن ( خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی) استاد مصباح یزدی، که منظم، و مستدل تدوین یافته است، و مباحث ریز اعتقادی را عمیق مطرح نموده است.
3. درسنامة عقاید علی شیروانی، دارای خصوصیات کلاسیک بودن، روان بودن.
4. اصول عقاید شیخ مظفر (ره) ، که این کتاب خیلی عمیق، مختصر و خلاصه، و در عین روان نگارش یافته است.
5. عقاید استدلالی، علی ربانی گلپایگانی، انتشارات نصایح.
6. مجموعه کتاب‌های استاد شهید مطهری در زمینه عقاید اسلامی هم چون: توحید، معاد، انسان و سرنوشت، نبوت، عدل الهی، و.....

/ 0 نظر / 4 بازدید