آزمایش عقل‏

عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال: اذا اردت ان تختبر عقل الرّجل فی مجلس واحد فحدّثه فی خلال حدیثک بما لا یکون فان انکره فهو عاقل و ان صدّقه فهو احمق.

امام صادق علیه السّلام فرموده است: اگر بخواهى در یک مجلس، عقل مردى را آزمایش کنى در خلال سخنانت مطلبى را ذکر کن که ناشدنى است. اگر متوجّه شد و انکارش کرد عاقل است، ولى اگر آن را پذیرفت و ناسنجیده تصدیق کرد او مرد احمقى است.

قال علىّ علیه السّلام: الطّمأنینة الى کلّ احد قبل الاختبار من قصور العقل.

على علیه السّلام فرموده است: پیش از آزمایش بهر کس دل بستن و از وى در باطن، سکون و ایمنى داشتن ناشى از نارسائى عقل و کوتاهى خرد است.

قال علىّ علیه السّلام: من اتّخذ اخا بعد حسن الاختبار دامت صحبته و تأکّدت مودّته.

على علیه السّلام فرموده: کسى که پس از آزمایش صحیح، کسى را بدوستى برگزیند رفاقتش پایدار و مودّتش استوار خواهد ماند.

 

الحدیت-روایات تربیتى، ج‏1، ص: 19

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید