دوست عزیز ..........................................

اگر  لذت   ترک                لذت بدانی

دگر    لذت نفس ،           لذت ندانی

سفرهای علوی کند         مرغ جانت

گر  از  چنبر  آزبازش              رهایی

گر از باغ   انست    گباهی      برآید

گیاهت   نماید    گل         بوستانی

چنان می روی ساکن و خواب درسر

که می ترسم       از کاروان بازمانی

وصیت  همین است ،      جان برادر

که اوقات  ضایع  مکن       تا توانی

                                                       سعدی

/ 1 نظر / 7 بازدید
احسان

سلام /خیلی قشنگه البته واقیتیه و ار ها اینو احساس کردیم یه سری به وبلاگم بزن