امامت و اهل بیت‏

سفارش پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلّم امامت و اهل بیت‏

1- اى على! هر چیز، اساس و پایه‏اى دارد. و پایه اسلام، حبّ ما اهل بیت است.

2- اى على! خداى عزّ و جلّ هیچ پیغمبرى را بر نیانگیخت، مگر اینکه خاندان او را از صلب خودش قرار داد. امّا خاندان مرا از صلب تو قرار داد. و اگر تو نبودى، من خاندان و ذرّیه نداشتم.

3- اى على! شگفت آورترین ایمان، و بزرگترین یقین، از آن مردمى است که در آخر الزمان هستند. پیامبر را ندیده‏اند، و حجّت خدا از آنان غایب است، اما آنان به سیاهى بر سپیدى ایمان آورده‏اند.

4- اى على! هر کس صلوات فرستادن بر من را فراموش کند، در مورد راه بهشت خطا مى‏کند.

5- اى على! خداى عزّ و جلّ که از اهل دنیا آگاهى دارد، مرا از مردان جهان برگزید. بار دوم تو را، و در مرتبه سوم امامان از فرزندان تو را به مردان جهانها برگزید.

6- اى على! من اسم تو را در کنار اسم خودم در سه موضع همراه دیدم، و از نظر به آن انس گرفتم.

[اول‏] زمانى که در ضمن سفر معراجم به آسمان، به بیت المقدس رسیدم، بر صخره آن چنین یافتم:

لا اله الا الله، محمد رسول الله، ایّدته بوزیره، و نصرته بوزیره.

معبودى بحقّ جز الله نیست، محمد رسول خدا است، او را به سبب وزیرش تأیید کردم و نصرت نمودم.

به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟

گفت: على بن ابى طالب.

[دوم‏] زمانى که به سدرة المنتهى رسیدم، در آنجا دیدم که چنین نوشته شده بود:

انّى انا الله لا إله الّا انا وحدى، محمد صفوتى من خلقى، ایّدته بوزیره، و نصرته بوزیره.

همانا منم الله، که معبودى بحقّ جز من نیست، یکتا و یگانه‏ام. محمد برگزیده من از میان آفریدگان من است.

او را به سبب وزیرش تأیید کردم و نصرت بخشیدم.

به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟

گفت: على بن ابى طالب.

[سوم‏] زمانى که از سدرة المنتهى گذشتم و به عرش الهى رسیدم، دیدم که بر ستونهاى عرش نوشته شده بود:

انّنی انا الله لا إله الّا انا وحدى، محمد حبیبى، ایّدته بوزیره و نصرته بوزیره.

همانا منم الله، که معبودى بحقّ جز من نیست، یکتا و یگانه‏ام. محمد حبیب من است. او را به وزیرش تأیید کردم و نصرت بخشیدم.

گلچین صدوق، ج‏2، ص:126 -  128

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید