نماز بیوه زن .......

در بین برخی از مردم مطرح است که اگر زن بیوه ازدواج نکند و یا صیغه نشود نمازش قبول نیست ، البته اصل ازدواج دائم ویا موقت همیشه و در هر زمانی امری پسندیده و مطلوب است ، اما اینکه که زن بیوه عبادتش قبول نباشد اساس درستی ندارد .

و از جمله عقاید نادرستی است که در میان مردم رایج است .

برای مطالعه بیشتر راجع به برداشت های نادرست مردم از احکام به کتاب ( مردم و برداشتهای احکام ) مراجعه شود .

/ 0 نظر / 5 بازدید