رذیلتهاى اخلاقى‏

تمام صفات زشتى که خداوند، ادراک زشتى آن را همچون زیبایى صفات پسندیده به همه انسانها الهام کرده‏[1] رذیلتهاى اخلاقى نامیده مى‏شود.

پیامبران الهى پس از عقاید، بیشترین تلاششان براى پاکسازى جامعه از رذیلتهاى اخلاقى بود، زیرا آلودگیهاى اخلاقى، ریشه همه مفاسد فردى و اجتماعى است و تا این ریشه خشک نشود، امیدى به اصلاح جامعه نیست.

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مبارزه با نفس و رذیلتهاى اخلاقى را «جهاد اکبر» مى‏نامید و مسلمانان را پس از موفقیت در «جهاد اصغر» که مبارزه با دشمنان خارجى است، به تلاش براى کسب موفقیت در جهاد بزرگتر و مبارزه با دشمنان درونى، دعوت مى‏کرد.

صفات ناپسند، دشمنان داخلى انسانیت وجامعه انسانى هستند؛ تا انسان در مبارزه با این دشمن پیروز نشود، پیروزى‏اش در مبارزه با دشمنان خارجى، کوتاه مدت و کم اثر است‏[2]

جشن تکلیف ویژه پسران ؛ ؛ ص94

 

 

 


[1] ( 1)-« ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها»( شمس، آیه 7- 8.)

[2] محمد محمدى رى شهرى، جشن تکلیف ویژه پسران، 1جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ: 1.

/ 0 نظر / 5 بازدید