انتصاب الهى، راه حق‏

راه حق در شیوه تعیین امام همان راه تعیین پیامبر است، زیرا ما امامت را همچون نبوّت و امام را همچون پیامبر و دلیل نیاز به امام را همانند دلیل نیاز به پیامبر مى‏دانیم و کار امام نیز شبیه کار پیامبر هدایت و رشد مردم و نشان دادن راه سعادت است، بنابراین همان آیه‏اى که در بحث نبوّت آوردیم در این جا نیز مورد استفاده‏ قرار مى‏دهیم که قرآن مى‏فرماید: «انّ علینا لَلهُدى» «1» همانا بر ماست هدایت مردم.

همان گونه که پیامبر از طرف خداست و آیاتى در قرآن به این حقیقت اشاره مى‏کند، «2» تعیین امام هم که مربوط به هدایت مردم و از پیمان‏هاى الهى است باید از طرف خدا باشد.

سخن بوعلى سینا

ابوعلى سینا مى‏گوید: امام باید معصوم و از حد اعلاى صفات عالى برخوردار باشد و چون متصف بودن یک انسان به آن صفات و روحیات چیزى نیست که انسان عادى بتواند آن را تشخیص دهد و اگر چیزى بفهمد خیلى ناقص است و تنها از راه علائم و آثار چیزى را مى‏فهمد، لذا باید خداوند عالم و مدبّر و قادر، امام را تعیین کند. زیرا اوست که هم از اسرار مردم با خبر است و هم عالم به غیب است و هم راه سعادت واقعى ما را مى‏داند و هم تدبیر جهان به دست اوست.

______________________________
(1). سوره لیل، آیه 13

اصول عقاید، ص: 422

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید