ارتباط ازدواج و نماز

در این خصوص، یک قاعده کلی وجود ندارد لذا نمی‌توان گفت جوانانی که زودتر ازدواج می‌کنند بهتر نماز می‌خوانند. چه بسا ممکن است ازدواج باعث دل‌مشغولی‌هایی برای انسان گردیده و غرق در غفلت گردد و موفق به درک حالت معنوی نماز نشود. امّا عده‌ای از افراد هم با توجه به این‌که با ازدواج به سکون و آرامش روحی و روانی دست می‌یابند ممکن است زمینه بهتری برای عبادت و نماز در آنها فراهم شود. در این صورت می‌توان گفت جوانانی که زودتر ازدواج می‌کنند بهتر نماز می‌خوانند.
حال پس از بیان این تذکر، مناسب است نکاتی که از روایات در همین ارتباط استفاده کرد، یادآور شوم.
1. در روایات، به ازدواج تأکید فراوان شده است، چون در اثر ازدواج، غریزة جنسی که یکی از نیرومند‌ترین غرایز انسانی است، در مسیر طبیعی خود قرار می‌گیرد و شخص از انحراف و گناه مصونیت پیدا می‌کند. لذا پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ می‌فرمایند: کسی که ازدواج کند نیمی از دین خود را محکم نگه داشته است، و برای نگهداری نیمة دوم باید تقوای الهی در پیش گیرد».(1)
همچنانکه امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرمایند: دو رکعت نمازی که مرد زن‌دار بخواند، بهتر است از مرد مجردی که شب را به عبادت سپری کند و روز را به روزه بپردازد.‌»(2) شاید فلسفه و حکمتش این باشد که در اثر ازدواج زمینة حفظ عفّت و مصونیت از گناه در انسان حاصل می‌شود و فرد با آرامش و تمرکز بیشتر می‌تواند نماز بخواند. پیامبر گرامی اسلام فرمود: هرکس که می‌خواهد خدا را پاک و پاکیزه ملاقات کند باید ازدواج نماید.»(3) همچنانکه در جای دیگر خطاب به جوانان فرموده است: هر یک از شما که می‌تواند ازدواج کند، در این‌باره اقدام نماید زیرا به وسیلة ازدواج می‌توان چشم و دامن را از گناه بازداشت.»(4)
3. شاهد دیگر مبنی بر این‌که زمینة عبادت از جمله اهتمام به نماز برای افرادی که زودتر ازدواج کرده‌اند بهتر وجود دارد، این است که ازدواج از نظر اسلام خود امری مقدس و ارزشمند است و اگر با قصد قربت انجام بگیرد، عبادت محسوب می‌شود، به علاوه یک جوان مؤمن، در صورتی که همسر مؤمنی و موافقی داشته باشد، می‌تواند در مسیر تکامل و رشد معنوی و عبادت از تشویق‌ها و ترغیب‌ها و رهنمودها و کمک‌های همسرش بهره‌مند گردد بنابراین، همسر مؤمن و شایسته یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است که می‌تواند در زمینة تشویق انسان به نماز، کمک نماید. رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: یکی از عوامل سعادت انسان، داشتن همسر شایسته است».(5)

نتیجه‌گیری: جوانانی که زوتر ازدواج می‌کنند، زمینة بهتری برای پرداختن به مسایل عبادی و نماز برای آنها وجود دارد. امّا این‌که عملاً هم بتوانند از این زمینه استفاده‌ کنند و بهتر نماز بخوانند، بستگی به تربیت مذهبی و میزان پایبندی به نماز و تدیُّن و ایمان همسروبرنامه داشتن آنها دارد.

نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. ری‌شهری . محمد . میزان‌الحکمة . ج1 . ص2250 .
2. حر عاملی . وسایل‌الشیعه . ج 14 . ص 6 .
3. همان .
4. طبرسی . مستدرک الوسایل . ج 3 . ص 531 .
5. وسایل‌الشیعه . ج 14 . ص 23 .

/ 0 نظر / 4 بازدید