۵ رهنمود ناب از امام حسن عسکری علیه السلام

 میلاد یازدهمین بوستان ولایت امام حسن عسکری مبارک .

 ۵ رهنمود ناب از امام حسن عسگری علیه السلام:

۱ - دو صفتى که برتر از آن چیزى نیست :

ایمان به خداوند عالم و کمک و نفع رساندن به برادران دینى ات .

۲ - هیچ عزیز و صاحب اقتدارى حق را ترک نکرد مگر آنکه ذلیل و خوار شد و هیچ ذلیلى به حق تمسک نکرد مگر آنکه عزیز شد.

۳ - چه بد بنده اى است آنکه دو رو باشد، و نسبت به برادران دینى خود دو زبان داشته باشد. در حضور، آنها را بستاید و از آنها تعریف کند و در غیاب از آنها مذمت و نکوهش نماید و غیبت نماید. اگر همان برادر دینى به او بخشش کند حسد ورزد، و اگر مبتلا شود خیانت نماید.

۴ - پارساترین و پرهیزکارترین مردم آن کسى است که حرام را ترک کند.

۵ - عبادت تنها به روزه گرفتن و نماز گزاردن نیست بلکه در این است که درباره آثار عظمت حق و عالم خلقت تفکر کنید.

«تحف العقول صفحه ۵۱۶»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید