سفارش‏هاى پدرى به فرزندش ( 3 )

فرزندم!
** آخر راه را آباد کن.
** آن دنیا را با این دنیا عوض نکن‏
** درباره آن‏چه نمى‏دانى، گفتگو نکن‏
و آن جا که لازم نیست حرفى بزنى، نزن‏
** اگر مى‏ترسى در راهى گم شوى، همان اول راه، پا، پَس بکش؛
** چون، در آستانه سرگردانى، بازایستادن و تأمل، بهتر است از این که بگذارى حوادث هول‏ناک، تو را بر پشت خود بنشانند و هرجا ببرند.
** به خوبى‏ها بخوان و اهل خوبى باش!
** با دست و زبان، بدى را بران!
** تمام سعى‏ات را بکن تا از اهل بدى، دور بمانى!
** آن طور که شاید و باید، در راه خدا جهاد کن و نگذار تا ملامت هیچ ملامت‏گرى، تو را نگه دارد.
** در جست‏وجوى حقیقت، هر جا که هست، در اعماق سختى‏ها و در انبوه حوادث، غوطه‏ور شو.
** و پِىِ فهم حقیقت دین باش!
** خودت را عادت بده به صبورى و تحمل ناگوارى‏ها!
** چه اخلاق خوبى است این صبورى و این شکیبایى در مسیر حق!
** در همه احوال، وجودت را به خدایت بسپار!
** پیش او باشى، پناهت امن است و نگهبانت قوى.
** هرچه مى‏خواهى، تنها از او بخواه‏
** که دادن و ندادن، دست اوست.
** مدام از او تقدیرهاى خوب بخواه!
** فرزندم، به این سفارش‏ها دقت کن و به این نامه، پشت نکن.
کاش کاش و .... ما قدر این توصیه ها را می دانستیم !
(ترجمه بخشی از نامه سى و یکم نهج البلاغه)
/ 0 نظر / 3 بازدید